środa, 24 sierpnia 2016

Jak znaleźć pracę będąc niepełnosprawnym


Połączenie tematu szukania pracy  oraz  niepełnosprawności często uważane jest jako "trudne" i tu przychodzi mi na myśl jedna sentencja „ Jedyną niepełnosprawnością w życiu jest złe nastawienie …”

Jak szukać i znaleźć pracę  podpowiem tu:
 
1 .  CV
 
Aby znaleźć prace często osoba niepełnosprawna musi powiedzieć sobie „Nie jestem moją niepełnosprawnością mogę i potrafię wykonać wiele zadań”. Nie pisz w CV , że jesteś osobą z dysfunkcją pochwal się swoimi umiejętnościami. Pozwól poznać na spotkaniu kwalifikacyjnym twoją radosną osobowość ze słonecznym uśmiechem i przesłaniem „trudności oczywiście istnieją - ale każdy ma swoje ograniczenia i musi nauczyć się z tym żyć” - moje kwalifikacje i zdolności przewyższają moje ograniczenia. Jeśli jednak chcesz zamieścić  informację o  swojej niepełnosprawności w CV – zrób to  tylko w dodatkowych informacjach lub uwagach na samym końcu nie zapominając o korzyściach finansowych  dla pracodawcy.
 

2.  Korzyści dla pracodawcy
 
Nie wszyscy wiedzą , że zatrudniając osobę z niepełnosprawnością korzyści osiąga  również pracodawca . Warto te informacje podkreślić podczas rozmowy kwalifikacyjnej . Jakie one są? 

- Dofinansowanie do wynagrodzenia - Pracodawcy zatrudniającemu osobę z niepełnosprawnością (na umowę o pracę) przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia.

- Zwrot miesięcznych  kosztów zatrudnienia  i szkolenia pracownika pomagającego w pracy pracownikowi z niepełnosprawnością.

-  Zwrot kosztów przystosowania  i wyposażenia stanowiska pracy  do potrzeb osób z niepełnosprawnością . Zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń w tym  zakupu i autoryzacji specjalnych programów  ułatwiających osobie z niepełnosprawnością wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy.

O dofinasowanie  -  zwrot poniesionych kosztów  i  obniżenie przez pracodawcę wysokości wpłat na Fundusz  można się starać  w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -  https://www.pfron.org.pl/

Z niepełnosprawności można zrobić mocny punkt, ale nie powinien być on najważniejszy!
 3. Urząd Pracy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i niepełnosprawną  nie wyklucza Cię to możliwości rejestracji urzędzie pracy oraz szukania pracy w organizacjach pośredniczących w poszukiwaniu pracy osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu możesz otrzymać  możliwość odbycia różnych kursów i szkoleń a także skorzystać z porad  profesjonalnych doradców zarodowych . Kompetencja , wiedza i doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością takich osób polega na tym  , że potrafią  dobrać  odpowiednie kursy zawodowe , wskazać możliwości przekwalifikowania się oraz wskazać jak rozwinąć posiadane już umiejętności i specjalizacje tak aby kilkakrotnie zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia. Na poniższych stronach znajdziesz organizacje pozarządowe, prowadzące projekty aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością , które dodatkowo prowadzą specjalne treningi i symulacje rozmów kwalifikacyjnych a dzięki spotkaniom z psychologami pozwalają odbudować wiarę w siebie i swoje możliwości.
 3. Praca w domu

Nie chcesz / nie możesz  wychodzić z domu zatrudnij się jako e- pracownik wykonując telepracę,  która polega na wykonywaniu pracy w dowolnej odległości od miejsca zatrudnienia wykorzystując  możliwości komputera i najnowsze rozwiązania technologii komunikacyjnej – internet, e-mail, rozmowy na żywo, wideokonferencje.  Co możesz robić ?  Przeważnie praca ta polega na tworzeniu komputerowych dokumentów księgowych (bilanse, raporty, projekty, sprawozdania) także na  ich redagowaniu (tłumaczenia, korekty , tworzenie tekstów na zamówienie )  a dla specjalistów tworzenie programów komputerowych   , aplikacji , stron www  dla sprzedawców  - telefoniczne centrum obsługi klienta tzw. Call-center , e - prace wykonują też ankieterzy. Gdzie szukać  telepracy?

http://praca.interia.pl  http://www.topjobs.pl http://www.praca.onet.pl http://www.cvonline.pl  http://www.gazeta.pl/praca  http://www.jobpilot.pl http://www.jobs.pl http://www.pracuj.pl 

 

 
4 . Załóż własną firmę
 
Dla wielu niepełnosprawnych  osób założenie własnej firmy może być najlepszym sposobem na podjęcie zatrudnienia i zarabianie .Ta  forma działalności pozwala na optymalne dostosowanie pracy do  konkretnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością  ponieważ  np. z innymi barierami spotykają się osoby głuche i niedosłyszące a z innymi niepełnosprawni fizycznie .  Wsparcie na otwarcie działalności  np. na dostosowanie  stanowiska pracy poprzez zakup przez osobę głuchą  dzwonka do drzwi z sygnałem świetlnym, sygnalizatora optycznego do telefonu czy wideofonu albo  telefonu ze wzmacniaczem można uzyskać z PFRON w postaci  bezzwrotnej  pomocy w wysokości nawet do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (mówi o tym art. 18 ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych).
 
PFRON pomoże także zrefundować  obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 25a ust.1 pkt 1 Ustawy) do wysokości odpowiadającej składce z określoną podstawą wymiaru - a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego .
 
Taka refundacja zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi:
100 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
60 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
30 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
 
Ze środ­ków PFRON możesz  też w Starostwie uzyskać do­fi­nansow­anie  za­cią­gnię­tego już kre­dytu fir­mo­wego w wy­so­ko­ści mak­sy­mal­nie do 50 proc. opro­cen­to­wa­nia tego kre­dy­tu.
 
Skorzystaj z  unijnej pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej  . W ramach  bezzwrotnych dotacji można otrzymać nawet do 40 tysięcy złotych lub 20 tys. zł na osobę w przypadku zakładania spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Jest tu  także możliwość starania się o tzw. wsparcie pomostowe, w okresie od 6-12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.  Pieniądze będziesz otrzymywał przez okres, na jaki zostały przyznane, w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji . Natomiast korzystając z  mikropożyczki ze środków UE można otrzymać maksymalnie do 50 tys. zł. na rozpoczęcie własnej działalności. Pożyczka ta ma charakter preferencyjny, co oznacza, że jest nisko oprocentowana (oprocentowanie wynosi w tym wypadku ok. 3,8 %)i można uzyskać ją na dłuższy okres, a także zawiesić jej spłatę nawet do 12 miesięcy, bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.
 
Masz inne zdanie?  dodaj komentarz !
Zobacz też jak-oszczedzac-przy-pomocy-aplikacji
 

1 komentarz:

  1. operator wózka widłowego15 stycznia 2019 23:09

    Jeśłi nie możemy znależc pracy warto też pomyśleć o jakimś doszkoleniu, kursach. Ja przykładowo ukończyłem technikum hotelarskie i przez 3 lata szukałem pracy legalnej itd jednka nic nie znalazłaem. Zapisałem sie w tedy na kurs wózka widłowego i dzięki https://www.jobs.pl/praca-za-granica/niemcy/operator-wozka-widlowego znalazłem dbrze płatną pracę w tym kierunku.

    OdpowiedzUsuń