Jak znaleźć

Jak znaleźć w sobie finansistę


Stare porzekadło mówi , że nikt o Ciebie nie zadba jeśli ty nie zadbasz os siebie.  I  tym sposobem od każdego Polaka  dzisiaj wymaga się aby stał się po trochę finansistą , prawnikiem i  lekarzem . Niestety nasze  prawo jest jeszcze tak ułomne , że nawet największe instytucje dbają przede wszystkim o swój zysk a nie o  klienta - wykorzystując przy tym wiele kruczków prawnych. Ale  dzisiaj nie o tym … ale o tym jak radzić sobie z finansami domowymi czym się wspomagać i jak to ogarnąć…. Poznaj  aplikacje, które pozwolą Ci  zapanować nad światem domowych finansów;  poprawić jakość życia oraz  zaoszczędzić czas i pieniądze  poprzez dokonywanie właściwych  oraz bardziej świadomych wyborów.


 1. Kontrola wydatków

Pierwszym krokiem  do sukcesu aby zapanować nad domowym budżetem jest  kontrolowanie wydatków.  Dla  większości  ludzi zwłaszcza młodych  dużym  problemem  jest określenie gdzie, kiedy i na co wydaliśmy pieniądze.   Za pomocą aplikacji do kontroli wydatków zapanujesz nad swoim budżetem. Dostępne aplikacje pozwalają poprzez zapisywanie codziennych wydatków i dochodów  (w kategoriach  które sam stworzysz) na zobrazowanie ile i na co wydajesz . Wbudowane raporty  z poszczególnych kategorii  stworzą bilans ,  który sprawdzi  relację dochodów do wydatków.
Dodatkowo można  tworzyć  plany przyszłych wydatków  i limity. Polecane aplikacje

#CashDroid

#Dochodyvswydatki

#Kontrolawydatków

#MoneyZoom

#Catchbudget

 


        2 .  Lista zakupów

Drugim krokiem aby zapanować nad  budżetem domowym jest robienie zakupów zgodnie z wcześniej przygotowaną listą.  Listę zakupów możesz robić  na kartce lub w notesie  chociaż łatwiej będzie prowadzić    w telefonie tak aby zawsze była pod ręką   . Dostępne aplikacje  na telefon pogrupują i zliczą Ci produkty .Pozwolą  także na korzystanie z niej  online i nawet na bieżące uzupełnianie jej przez członków rodziny. Korzyści z aplikacji to uniknięcie zbędnych zakupów oraz to , że już nigdy nie zapomnisz o żadnej rzeczy .  Dodatkowe ułatwienie- produkty można wpisywać ręcznie lub przy pomocy komend głosowych…

#Listonic – wygodna lista zakupów

#GoogleKeep

#SHOPIE - Inteligentna Lista Zakupów

#Shiplist – lista zakupów

 

       3.Menadżer Finansów

 

Jeśli chcesz w pełni zapanować nad swoimi pieniędzmi zadowolą cię aplikacje dot. zarządzania całym domowym budżetem: czyli nie tylko wydatkami ale również i przychodami. Poniższe aplikacje za pomocą kilku kliknięć dodadzą wydatek lub przychód i sprawdzą aktualne salda używanych kont. Ponadto możesz tu również ustalać limity wydatków. Jeśli w danym miesiącu zaczniesz zbliżać się do ustalonego limitu np. na samochód zostaniesz o tym poinformowany poprzez wygenerowany  komunikat.  Możesz też tworzyć osobne budżety na np. wydatki poniesione na żywność. Wygodna jest również możliwość  dodawania zleceń stałych, co sprawia, że aplikacja automatycznie doda lub odejmie  określone kwoty w terminie, kiedy zostaną one zrealizowane na twoim  rachunku bankowym.

#Mojefinanse

#NBP Portfel

#Kontomierz

#Domowy Budżet

#Szybki Budżet


 


         4. Paragony

Podstawą uznania reklamacji lub zwrotów  są paragony- więc jeśli zgubisz dowód zakupu, możesz mieć problem ze zwrotem towaru lub jego  naprawą . Nawet jeśli zbierasz kwitki z biegiem czasu druk na nich blednie wiec jeśli chcesz mieć potwierdzenie zakupu  skseruj  lub zeskanuj je ale i tak szybciej dla Ciebie będzie zrobić zdjęcie paragonu i zapisać je w jednej z proponowanych przeze mnie aplikacji. Poniższe aplikacje pozwalają na  archiwizowanie , segregowanie i opisywanie paragonów– przez co łatwiej jest je odszukać.

#ToCoMoje

#Kwitki

#Paragon – Twoje Gwarancje

#Bankparagonów

#Paragon - gwarancje pod ręką

 

Pamiętaj!!!

Warto zbierać i archiwizować kwitki  ,  robić zakupy z lista i  wprowadzić systematykę do własnych wydatków i przychodów  ale również warto  co pewien czas im się  przyglądnąć i przeanalizować bo dopiero wnioski z takiej analizy zrobią z ciebie prawdziwego  domowego finansistę ;-).

Masz uwagi lub podobne zdanie podziel się nim ze mną !!!

Jak znaleźć pracę będąc niepełnosprawnym

Połączenie tematu szukania pracy  oraz  niepełnosprawności często uważane jest jako "trudne" i tu przychodzi mi na myśl jedna sentencja „ Jedyną niepełnosprawnością w życiu jest złe nastawienie …”


Jak szukać i znaleźć pracę  podpowiem tu:

 

1 .  CV

 

Aby znaleźć prace często osoba niepełnosprawna musi powiedzieć sobie „Nie jestem moją niepełnosprawnością mogę i potrafię wykonać wiele zadań”. Nie pisz w CV , że jesteś osobą z dysfunkcją pochwal się swoimi umiejętnościami. Pozwól poznać na spotkaniu kwalifikacyjnym twoją radosną osobowość ze słonecznym uśmiechem i przesłaniem „trudności oczywiście istnieją - ale każdy ma swoje ograniczenia i musi nauczyć się z tym żyć” - moje kwalifikacje i zdolności przewyższają moje ograniczenia. Jeśli jednak chcesz zamieścić  informację o  swojej niepełnosprawności w CV – zrób to  tylko w dodatkowych informacjach lub uwagach na samym końcu nie zapominając o korzyściach finansowych  dla pracodawcy.

 


2.  Korzyści dla pracodawcy

 

Nie wszyscy wiedzą ,że zatrudniając osobę z niepełnosprawnością korzyści osiąga  również pracodawca . Warto te informacje podkreślić podczas rozmowy kwalifikacyjnej . Jakie one są? 


- Dofinansowanie do wynagrodzenia - Pracodawcy zatrudniającemu osobę z niepełnosprawnością (na umowę o pracę) przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia.


- Zwrot miesięcznych  kosztów zatrudnienia  i szkolenia pracownika pomagającego w pracy pracownikowi z niepełnosprawnością.


-  Zwrot kosztów przystosowania  i wyposażenia stanowiska pracy  do potrzeb osób z niepełnosprawnością . Zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń w tym  zakupu i autoryzacji specjalnych programów  ułatwiających osobie z niepełnosprawnością wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy.


O dofinasowanie  -  zwrot poniesionych kosztów  i  obniżenie przez pracodawcę wysokości wpłat na Fundusz  można się starać  w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -  https://www.pfron.org.pl/


Z niepełnosprawności można zrobić mocny punkt, ale nie powinien być on najważniejszy!

 
3. Urząd Pracy


Jeśli jesteś osobą bezrobotną i niepełnosprawną  nie wyklucza Cię to możliwości rejestracji urzędzie pracy oraz szukania pracy w organizacjach pośredniczących w poszukiwaniu pracy osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu możesz otrzymać  możliwość odbycia różnych kursów i szkoleń a także skorzystać z porad  profesjonalnych doradców zarodowych . Kompetencja , wiedza i doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością takich osób polega na tym  , że potrafią  dobrać  odpowiednie kursy zawodowe , wskazać możliwości przekwalifikowania się oraz wskazać jak rozwinąć posiadane już umiejętności i specjalizacje tak aby kilkakrotnie zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia. Na poniższych stronach znajdziesz organizacje pozarządowe, prowadzące projekty aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością , które dodatkowo prowadzą specjalne treningi i symulacje rozmów kwalifikacyjnych a dzięki spotkaniom z psychologami pozwalają odbudować wiarę w siebie i swoje możliwości.

http://www.centrumdzwoni.pl/ ; http://www.fundacjachallenge.org/ ; www.hejkoniku.org.pl www.aktywizacja.org.pl http://www.popon.pl/  www.fazon.pl

 

3. Praca w domu


Nie chcesz / nie możesz  wychodzić z domu zatrudnij się jako e- pracownik wykonując telepracę,  która polega na wykonywaniu pracy w dowolnej odległości od miejsca zatrudnienia wykorzystując  możliwości komputera i najnowsze rozwiązania technologii komunikacyjnej – internet, e-mail, rozmowy na żywo, wideokonferencje.  Co możesz robić ?  Przeważnie praca ta polega na tworzeniu komputerowych dokumentów księgowych (bilanse, raporty, projekty, sprawozdania) także na  ich redagowaniu (tłumaczenia, korekty , tworzenie tekstów na zamówienie )  a dla specjalistów tworzenie programów komputerowych   , aplikacji , stron www  dla sprzedawców  - telefoniczne centrum obsługi klienta tzw. Call-center , e - prace wykonują też ankieterzy. Gdzie szukać  telepracy?


http://praca.interia.pl  http://www.topjobs.pl http://www.praca.onet.pl http://www.cvonline.pl  http://www.gazeta.pl/praca  http://www.jobpilot.pl http://www.jobs.pl http://www.pracuj.pl 


  

4 . Załóż własną firmę

 

Dla wielu niepełnosprawnych  osób założenie własnej firmy może być najlepszym sposobem na podjęcie zatrudnienia i zarabianie .Ta  forma działalności pozwala na optymalne dostosowanie pracy do  konkretnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością  ponieważ  np. z innymi barierami spotykają się osoby głuche i niedosłyszące a z innymi niepełnosprawni fizycznie .  Wsparcie na otwarcie działalności  np. na dostosowanie  stanowiska pracy poprzez zakup przez osobę głuchą  dzwonka do drzwi z sygnałem świetlnym, sygnalizatora optycznego do telefonu czy wideofonu albo  telefonu ze wzmacniaczem można uzyskać z PFRON w postaci  bezzwrotnej  pomocy w wysokości nawet do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (mówi o tym art. 18 ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych).

 

PFRON pomoże także zrefundować  obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 25a ust.1 pkt 1 Ustawy) do wysokości odpowiadającej składce z określoną podstawą wymiaru - a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego .

 

Taka refundacja zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

100 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

60 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

30 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

Ze środ­ków PFRON możesz  też w Starostwie uzyskać do­fi­nansow­anie  za­cią­gnię­tego już kre­dytu fir­mo­wego w wy­so­ko­ści mak­sy­mal­nie do 50 proc. opro­cen­to­wa­nia tego kre­dy­tu.

 

Skorzystaj z  unijnej pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej  . W ramach  bezzwrotnych dotacji można otrzymać nawet do 40 tysięcy złotych lub 20 tys. zł na osobę w przypadku zakładania spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Jest tu  także możliwość starania się o tzw. wsparcie pomostowe, w okresie od 6-12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.  Pieniądze będziesz otrzymywał przez okres, na jaki zostały przyznane, w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji . Natomiast korzystając z  mikropożyczki ze środków UE można otrzymać maksymalnie do 50 tys. zł. na rozpoczęcie własnej działalności. Pożyczka ta ma charakter preferencyjny, co oznacza, że jest nisko oprocentowana (oprocentowanie wynosi w tym wypadku ok. 3,8 %)i można uzyskać ją na dłuższy okres, a także zawiesić jej spłatę nawet do 12 miesięcy, bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

 

Masz inne zdanie?  dodaj komentarz !

 

Jak znaleźć zgubionego smartfona?


Zdarza Ci się mieć głowę w chmurach i zapodziać gdzieś telefon? Nie martw się - mam dla Ciebie kilka rad które pomogą Ci w zlokalizowaniu Twojego smartfona  a w razie konieczności  spowodują też blokadę  dostępu do niego na odległość.Jak znaleźć zgubionego IPHONA


 


do zlokalizowania IPHONA  w przypadku jego utraty najlepszym rozwiązaniem, jest aplikacja „Find My iPhone” do pobrania za darmo z AppleStore. Z „Find My iPhone” czyli Znajdz Mój Iphone  można zlokalizować smartfona ; iPada i MacBooka. Jak to zrobić…


1.    Zaloguj się na stronie icloud.com/find na komputerze lub skorzystaj z aplikacji „Znajdź mój iPhone na innym telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.


2.    Otwórz aplikację „Znajdź mój iPhone” i wybierz urządzenie, aby zobaczyć jego lokalizację na mapie. Jeśli urządzenie znajduje się gdzieś niedaleko, możesz skorzystać z opcji odtworzenia na nim dźwięku.


3.    Włącz tryb „Utracony”. W trybie Utracony możesz zdalnie zablokować urządzenie czterocyfrowym kodem, wyświetlić na ekranie blokady własną wiadomość z kontaktowym numerem telefonu oraz śledzić położenie urządzenia na mapie. Jeśli masz dodaną kartę kredytową lub debetową do usługi Apple Pay, po wprowadzeniu urządzenia w tryb Utracony możliwość płacenia za pomocą usługi Apple Pay na urządzeniu zostanie zawieszona.


Miej zawsze włączoną raz ściągniętą aplikację …jeśli aplikacja „Znajdź mój iPhone” nie będzie włączona na Twoim urządzeniu w momencie, gdy go utracisz nie będziesz w stanie jej wykorzystać do zlokalizowania urządzenia;-(.


Jak znaleźć zgubionego SAMSUNGA


Jeśli chcesz zlokalizować telefon wyposażony w system operacyjny Android , skorzystaj z usługi lokalizacji oferowanej przez Google – jest ona dostępna za darmo dla wszystkich użytkowników " zielonego robota ".


Po pierwsze, by umożliwić zdalną lokalizację smartfona trzeba otworzyć w aplikacji na Androida „Ustawienia Google” . Następnie kliknąć w „Zabezpieczenia” . A w sekcji „Menedżer urządzeń Android” przełączyć ustawienie Zlokalizuj zdalnie to urządzenie oraz włącz lub wyłącz opcję Zezwalaj na zdalną blokadę i wymazanie.


Krok 2. Aby używać Menedżera urządzeń Android, musisz włączyć dostęp do lokalizacji. Następnie otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia  i kliknij Lokalizacja.U góry kliknij Wył., by zmienić ustawienie na Wł.


Krok 3. Sprawdź, czy Menedżer urządzeń Android lokalizuje urządzenie . Zaloguj się na konto Google na android.com/devicemanager i sprawdź, czy urządzenie się pokaże.


Nie widzisz swojego urządzenia? Upewnij się, że logujesz się na konto Google, ustawienia lokalizacji są włączone i Menedżer urządzeń Android jest włączony w Ustawieniach Google.


Jak znaleźć zgubiony telefon  z systemem  WINDOWS


W zakładce Mój telefon na oficjalnej stronie Windows Phone znajdziemy bezpłatną usługę pozwalającą na zlokalizowanie go na mapie.


Jak korzystać z usługi?


1. Zaloguj się na oficjalną stronęwww.windowsphone.pl


2. Z rozwijanego menu Mój telefon wybierz opcję „Znajdź mój telefon”, a następnie zaloguj się za pomocą identyfikatora Windows Live ID, którego używasz również w Twoim telefonie.


3. Kliknij na „Znajdź mój telefon”. Po chwili lokalizacja urządzenia zostanie ustalona na mapie. Za pomocą pozycji z prawej strony możesz włączyć  głośny dzwonek w telefonie, który pozwoli zlokalizowanie urządzenia. A jeśli masz podejrzenie, że telefon został skradziony, możesz go  także zablokować i wymazać jego zawartość.Jak znaleźć  zgubiony smartfon


Alternatywnie można również korzystać z najbardziej zaawansowanych aplikacji, które monitorują nie tylko lokalizację, ale również działania, które odbywają się codziennie na smartfonie (wiadomości wysyłane lub odbierane, odwiedzane strony internetowe i tak dalej). Wśród najpopularniejszych aplikacji służących do lokalizacji i ochrony telefonu możemy wyróżnić: Phone Locator ; Easy Locator ; Phone Guardian ; FoneFinder-Find ;l Lost Phone; MobiTracker; Lockwatch - Find Stolen Cell ; Mobile Tracker  Samsung Dive dla telefonów marki Samsung ; My Xperia dla telefonów marki Sony ;Prey dla telefonów wszystkich marek ; Sim checker dla telefonów wszystkich marek  oraz System Kill Switch.


Masz uwagi dodaj komentarz;-)Jak znaleźć zaginione zwierzę


Kochasz zwierzęta? Posiadasz jednego zwierzaka lub nawet kilka to na pewno wiesz jak bolesne jest kiedy zwierzak dłuższy czas nie wraca do domu a ty nie możesz go nigdzie znaleźć … Zobaczmy więc, jak  z pomocą poniższych kroków odnaleźć zaginionego zwierzaka.
Oczywiście, łatwo powiedzieć, a znacznie trudniej zrobić, ale przede wszystkim ... zachowaj  spokój!


Poszukiwania

Rozpocznij działania jak najszybciej po uświadomieniu sobie,  że  „Twój skarb” zniknął lub "nie powrócił", jak zwykle.  Spróbuj odtworzyć dokładnie datę, godzinę, miejsce i sposób w jaki zniknął i rozpocznij niezwłocznie poszukiwania. Jeśli poszukiwania w najbliższej okolicy i w przeciągu kilku godzin nie  przyniosą żadnych rezultatów - nie rezygnuj - późnym wieczorem spróbuj jeszcze raz . Zwierzak w dzień może się chować ze strachu i nie słyszeć Ciebie -  późną  nocą lub wczesnym rankiem jest znacznie ciszej, więc lepiej będzie usłyszeć mu Twój głos. Sprawdź następujące miejsca blisko domu :

• parki i ogrody

• dziedzińce

• piwnice i garaże

• hale itp

Poinformuj o zaginięciu zwierzęcia swoich przyjaciół , sąsiadów i znajomych oraz  sprzedawców w okolicznych sklepach, poproś ich o pomoc w szukaniu i czujność .Ulotki

Przygotuj ulotkę z dokładnym opisem tego, co się stało, a w centralnym punkcie umieść  fotografię  zwierzęcia. Jeśli to możliwe użyj  drukarki laserowej lub atramentowej, preferując kolorowy wydruk. Pamiętaj - wydruki laserowe są bardziej odporne na wodę a zatem i na deszcz!

Wybierz wyraźne zdjęcie „pupila”  przedstawiające go w całości tak aby można go było szybko zapamiętać i    rozpoznać. Obraz kota lub pieska skulonego lub  śpiącego  ... na nic się nie zda!

Ulotkę uzupełnij o takie szczegóły jak  datę, imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego oraz charakterystyczne szczegóły (np.  kolor obroży, kształt łatki , brak ogona itp.). Nie zaleca się wpisywania informacji o "hojnej  nagrodzie" . Jeśli chcesz zaoferuj „coś”  po fakcie ale pamiętaj  , że są   ludzie, którzy w celu wymiany zwierzątka za pieniądze porywają je licząc na nagrodę . Na dole ulotki na całej długości napisz numer kontaktowy do siebie  wraz z nacięciami tak aby łatwo było oderwać tylko ten numer a nie całe ogłoszenie .

Zamieszczaj ogłoszenia w poniższych miejscach  i sukcesywnie je ponawiaj .
 • w okolicy miejsca zaginięcia  i sąsiedztwie ( na przystankach , w  klatkach  schodowych  w blokach , sklepach, szkołach , słupach ogłoszeniowych)
 • w okolicznych lecznicach weterynaryjnych i sklepach zoologicznych
 • w schroniskach dla bezdomnych zwierząt (należy koniecznie sprawdzić w gminie, w Wydziale Ochrony Środowiska, z którym schroniskiem gmina współpracuje)
 • w Internecie - na portalach społecznościowych  , forach regionalnych  i w bazach zwierząt zaginionych oraz na wszelkich stronach ogłoszeniowych
 
Jeśli możesz daj ogłoszenia do lokalnego radia, telewizji i prasy.


Dalsze działania

Odwiedź schroniska dla zwierząt  - może ktoś zobaczył błąkającego się, zwierzaka i już odstawił ł go do schroniska? Nie ograniczaj się do telefonu z zapytaniem j, koniecznie pojedź i sprawdź osobiście! Postaraj się to robić co najmniej trzy razy w tygodniu Zostaw swoje ogłoszenie i poproś pracowników schroniska, aby skontaktowali się z Tobą, gdy znajdą lub ktoś przywiezie do schroniska podobne zwierzę.

W przypadku podejrzenia o kradzież sprawdź wszelkie ogłoszenia o sprzedaży zwierząt , giełdy zoologiczne lub inne tego typu miejsca, niewykluczone, że tam prędzej, czy później trafi Twój pupil zwłaszcza wtedy gdy zwierzę jest rasowe.

Sprawdzaj ogłoszenia zwierząt do adopcji na wszelkich możliwych stronach, na których takie ogłoszenia są publikowane.A kiedy już znalazł?

• Idź natychmiast do weterynarza i zleć  badania.

• Poinformuj  o tym fakcie wszystkie instytucje i osoby zaangażowane, a także  strony internetowe i lokalne fora

• Usuń wszystkie ulotki z ulicy i słupów

Nie  zapomnij podziękować wszystkim tym, którzy byli blisko i pomogli Ci w poszukiwaniach.


Masz uwagi zapraszam do dodawania komentarzy!


Jak znaleźć motywację do uprawiania sportu ?.


Spójrzmy prawdzie w oczy, choć wiemy że regularne uprawianie sportu jest naszemu ciału i będąc aktywnymi czujemy się dobrze są chwile kiedy tak naprawdę nie mamy ochoty nosić szortów, tenisówek i robić ćwiczeń. To te chwile, kiedy szukamy każdego pretekstu, aby uniknąć siłowni. To właśnie wtedy powinniśmy starać się znaleźć odpowiednią motywację i determinację aby nadal z wytrwałością trenować! Ale jak?


Przede wszystkim staraj się pamiętać, dlaczego zdecydowałeś się na rozpoczęcie aktywności fizycznej - czy to dlatego, że chcesz schudnąć? Czy też po to aby wyeliminować wstrętne zakwasy po wspinaczce po schodach? A może chcesz, się lepiej czuć psychicznie i fizycznie?

Zrób zdjęcie prezentujące Ciebie "przed" w porównaniu do tego, co chcesz, osiągnąć . Oczywiście nikomu nie musisz go pokazywać, ale będzie on służył jako bodziec motywujący dla Ciebie. Jeśli twoim celem jest, aby schudnąć, możesz wydrukować zdjęcie „idealnej sylwetki ” - i umieść go tam, gdzie zawsze można go zobaczyć ono pomoże Ci zapamiętać jest twój cel !

Kup sobie nowe buty i ubrania sportowe to zawsze daje impuls do rozpoczęcia lub wznowienia treningów . Możesz kupić tylko nową matę do jogi, kolorową koszulkę na rower lub coś co zmieni Twój wygląd i będzie Cię dopingować. Pamiętaj aby nie zepsuć tego zakupu poczuciem winy, że kupiłeś coś na co cię nie było stać.

Opracuj plan realistycznych krótkoterminowych celów - tak aby zobaczyć , że małe kroki dają szybkie wyniki i składają się na dobrą drogę do osiągnięcia wielkiego celu . Najpierw spróbuj zrobić jakieś krótsze treningi. Jeśli pomysł, aby poćwiczyć półtoragodzinny po prostu ci się nie podoba, przejdź do treningu 20-30 minutowego polegającego na szybkim spacerze przez 10-15 minut i rowerze przez piętnaście minut. Jak znajdziesz w sobie motywację wydłużaj czas i intensywność treningu.

Popraw swoją dietę, próbując nowych zdrowych przepisów . Zamień dotychczasowe dania na kolorowe i smaczne potrawy , które często są łatwe do przygotowania . Tym sposobem poczujesz się bardziej świadomy własnego zdrowia i tym bardziej będziesz dążył do tego aby nie zepsuć dobrych intencji przez unikanie ćwiczeń.

Nuda jest często wrogiem sportu, ale trenować razem z przyjaciółmi lub krewnymi niewątpliwie może uczynić go bardziej zabawnym i wciągającym ... spróbuj! Aby zapobiec nudzie, staraj się zmieniać ćwiczenia jak najczęściej . Dołącz do tego jakiś amatorski wyścig, może być w celach charytatywnych lub społecznych , który na celu ma promowanie jakiejś inicjatywy z którą się zgadzasz i popierasz . Osiągnięcie jakiegoś dodatkowego celu przynosi lepsze efekty niż tylko powód dbania o własną linię.

Bądź również na bieżąco z playlistą, zmieniając rytm i utwory, tak aby nie pozwolić im stać się rutyną : nie możesz słuchać w kółko to samo . Skorzystaj z okazji, aby odkrywać nową muzykę i dać sobie energię z jej rytmu. Po dobrym treningu, zrób coś co cię cieszy – spotkaj się z kimś lub zrób sobie wieczór z filmem lub książką . Unikaj natomiast „spotkania ” z niezdrowym jedzeniem typu chipsy fastfoody itp. Wreszcie, przestań mówić o złej pogodzie, że do siłowni daleko i że jesteś strasznie zmęczony!!! Postaw na korzyści jakie osiągasz ze sportu w swoim życiu i jak zwiększa to poczucie Twojej wartości.
Jak znaleźć chęć do nauki i odrabiania zadań domowych


Wiele razy podczas roku szkolnego chęć do nauki zwłaszcza w piękne słoneczne popołudnia znika bezpowrotnie .  Wracasz ze szkoły czy z uczelni  i  myślisz o czekających Cię o zadaniach do wykonania, a pierwszym odruchem jest chęć  ucieczki tak  daleko, jak tylko to możliwe od  książek i zeszytów. Jak pokonać to uczucie ? Oto kilka porad :

Lepiej zaraz niż nigdy

Z brakiem chęci do nauki postępuj jak z bólem zęba – usuń go – im szybciej tym lepiej. Po powrocie do domu zrób sobie przerwę na posiłek i krótki odpoczynek a następnie odrób wszystkie zadania. Po skończeniu nauki będziesz mieć wolną głowę  oraz  czas z  którym możesz się  swobodnie cieszyć.


Motywacja

To prawda, że ​​od rana byłeś  na zajęciach  i  że jesteś zmęczony ale zrób jeszcze jeden krok  aby uniknąć ataku alergii do zadań . Znajdź dobrą motywację ! Zapisz ją   na kartce  w zasięgu wzroku i często na nią patrz. Pomyśl o korzyściach , które daje dobre przygotowanie do szkoły : dobre oceny , więcej czasu wolnego bo nie trzeba zdawać poprawek   ! A jeśli to nie wystarczy pomyśl o  konsekwencjach nieprzygotowania : złych ocenach ; stresie i reakcji np. twoich rodziców.


Systematyczność

Jeśli znasz datę egzaminu lub klasówki rozłóż pracę na kilka dni . Mniejsza ilość  materiału do opanowania  jest bardziej zachęcająca do nauki niż opanowanie całości w dwa ostatnie dni . Ta metoda  da o wiele lepsze efekty niż zostawienie wszystkiego na ostatnią chwilę - nie mówiąc już  o tzw. kumulacjach gdzie zaległości w jednym przedmiocie trzeba nadrabiać skracając czas odpoczynku i nauki innych przedmiotów.


Miejsce

Zrób  trochę prób i znajdź miejsce w swoim pokoju/domu w którym potrafisz się skoncentrować i w którym uczysz się najbardziej efektywnie.  To może być salon, sypialnia lub kuchnia. A w danym pokoju  biurko , fotel lub  sofa ważne żeby było Ci wygodnie a wszystkie potrzebne rzeczy aby były pod ręką . Wielu osobom w skupieniu pomaga muzyka , odpowiednie światło,  i świeże powietrze. Spokój i przyjazne otoczenie to pierwszy krok do sukcesu.


Naucz się uczyć

Skuteczne uczenie się polega na trwałym zapamiętywaniu i kojarzeniu faktów a nie na przysłowiowym „zakuwaniu”. To ile czasu musisz  poświęcić na naukę zależy od tego jak się uczysz. Zapoznaj się  z technikami  efektywnego uczenia, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i energię . Stosując techniki pamięciowe , mapy myśli  oraz strategie mnemoniczne rozwiniesz swój  potencjał intelektualny i kreatywność. Nie wspominam tu już  o zaoszczędzonym czasie , który możesz przeznaczyć na leniuchowanie.


Jedz i wypoczywaj

Przed nauką spróbuj coś zjeść - chociaż nie przejadaj się  - przepełniony żołądek nie jest sprzymierzeńcem efektywnej pracy . Przygotuj sobie także coś do picia i odłóż w pobliżu  tak aby nie mieć okazji do nagłych przerw. Każdego dnia znajdź czas na wypoczynek. Nawet wtedy kiedy masz mnóstwo obowiązków  rób sobie przerwy. Gdy masz więcej wolnego czasu uprawiaj sport . Gdy czasu do wypoczynku masz mniej zrób coś co cię co się szybko i zrelaksuje np. kawę lub  prysznic


Nagradzaj siebie

Nagradzaj się za każde dobrze wykonane zadanie . Nagrodą może  być nawet najmniejsza rzecz np. zjedzenie ciasteczka po odrobieniu lekcji lub wyjście do kina po zdanym egzaminie.
Pamiętaj  że po kazdym sukcesie związanym z nauczeniem się czegoś zasługujesz na nagrodę i nie obawiaj się nagradzania siebie - jest to również część motywacji do pracy.

Masz inne zdanie? - zachęcam do dodawania  komantarzy;-)Jak znaleźć miłość


Sekret poszukiwaniu miłości…
Jeśli naprawdę chcesz znaleźć miłość bardzo skuteczną metodą, która przynosi w tym temacie sukces jest…


 Zadbanie o siebie


Tutaj nie mam na myśli, aby zadbać o swoje zdrowie, ciało, o swój umysł, karierę, swoje finanse itd. Dbanie o siebie oznacza znacznie więcej: to znaczy kochać siebie - nie w egoistyczny sposób, ale w prawdziwym sensie  i w zasadniczy sposób.

Oznacza to, że każdy wybór  który  dokonasz w  swoim życiu, zwłaszcza  dotyczący twojego życia uczuciowego rób zadając sobie pytanie 

Czy tym wyborem dbasz  o siebie ???

 
Na przykład: załóżmy, że pewna osoba - Ewa, zakochała się. Wszystko wygląda wspaniale.

Ale Ewa zaczęła jeść bardzo mało, ponieważ
1) chce być szczuplejsza w oczach partnera lub osoby, którą kocha, albo
2) jej emocje są tak silne i intensywne, że nie ma apetytu - umysł nie może się oderwać od myśli o ukochanej osobie tzw. "zakochania się" i  przewyższa wszystkie inne myśli nawet dot. posiłków.

W ten sposób Ewa traci równowagę emocjonalną i zaczyna działać w sposób "niezrównoważony" zaczynają się kłótnie i pierwszy czar pryska. Teraz Ewa musi odzyskać równowagę emocjonalną i psychiczną.

Wśród wielu powodów, dlaczego powinniśmy najpierw  dbać o siebie jest to , że  możemy podejmować lepsze decyzje, ponieważ jesteśmy  na nie gotowi psychicznie, emocjonalnie, fizycznie. W tym samym czasie, ta równowaga czyni nas lepszymi partnerami i kochankami. 
Podam przykład, który nam to zobrazuje…

 

Powiedzmy, że mój umysł, moje ciało, stan emocjonalny, marzenia, moje nadzieje tworzą piękny ogród, ogród, który przyciąga potencjalnych partnerów, którzy chcą wejść na ogród, podziwiać go…

 

Ale jeśli żyję w sposób, który nie daje wystarczająco dużo czasu i energii, aby zadbać o ten ogród, aby zachować zdrowe, bujne rośliny , usunięcie chwastów, odżywienie roślin i tak to będzie coraz bardziej zaniedbany ogród na pustyni!


Nie tylko stanie się on nie do poznania, tracąc tożsamość ogrodu ale i nikt nie będzie chciał do niego wejść i na żywo go podziwiać i uwielbiać!
Zdobądź miłość i kochaj/dbaj o  siebie !!!


Nawet jeśli kiedyś znajdziesz kogoś, kto zadba o twój ogród, nikt nie będzie w stanie zrobić dobrze, gdy będzie  to zrobić sam …

Prawdą jest, że znalezienie prawdziwej miłości oznacza znalezienie osoby, która przyczynia się do ochrony zdrowia, urody, życia naszego ogrodu .

Ale nasi partnerzy będą mieli również  swój ogród do opieki - w przeciwnym razie, jeśli partner zaniedba siebie  nie będzie to już ogród, w którym zakochałeś i z czasem zaczniesz odczuwać skutki tego zaniedbania . W idealnym związku każdy dba o swoją równowagę  przyczyniając się również do  równowagi psychicznej i wsparcia partnera i tym samym  do rozkwitu jego ogrodu.

Zobacz, jak to wszystko jest połączone?  Jak  zdrowie i  równowaga  oraz akceptacja  i dbanie o siebie   prowadzi do znalezienia i utrzymywania  miłości z ludźmi równie zdrowymi… i  jak dobrze nasz związek funkcjonuje jeśli tylko dbamy o siebie ? Mam nadzieję, że z analogia z ogrodem w prosty sposób wyjaśniła, że niewiele naprawdę trzeba  zrozumieć, aby znaleźć miłość, miłość o którą  będziemy wzajemnie dbać   i która zapewni nam   trwały związek .


W jaki sposób możemy ustalić, czy osoba, której jesteśmy zakochani jest odpowiednia dla nas, czy będzie w stanie  długo kochać?

Zadaj sobie to proste pytanie:

 

Czy osoba w której jesteś zakochany tworzy atmosferę komfortu i wsparcia emocjonalnego i psychicznego , które pomogą osiągać Ci twoje cele i realizować swoje marzenie ? Czy będziesz mógł być osobą chcesz być?

Jeśli odpowiedź brzmi tak, to gratuluję!  

Jeśli odpowiedź brzmi "" nie ", osoba o której myślisz, że Cię” kocha”  jest „bezużyteczna "dla Ciebie i do twojego życia i należy zastanowić się, jak znaleźć  prawdziwą miłość, a nie przeciętnego  zamiennika.


Znalezienie miłości oznacza uczenie się kochania w sensie "dbania o siebie", aby osiągnąć wspólną  emocjonalną równowagę i uczuciową dojrzałość .

 

Im bardziej siebie kochasz, tym bardziej będą ciebie inni kochali


Jak znaleźć przyjaciół ?

Ludzie czują się samotni z różnych powodów …na przykład nie mają wystarczająco dużo znajomych i nie są w stanie uzyskać poczucia wspólnoty w dzieleniu się z nimi swoimi radościami i smutkami Pamiętaj samotność jest wtedy, gdy nie jesteś zadowolony z tego , że jesteś sam. Na szczęście, istnieje szereg sposobów na przezwyciężenie samotności.WAŻNE: jeśli masz uporczywe poczucie osamotnienia skonsultuj się z lekarzem ponieważ może być to oznaka depresji.

Przy próbie przezwyciężenia samotności musisz chcieć tego naprawdę . Pamiętaj , że wszyscy czasami czujemy się samotni i nie jest to nic nadzwyczajnego - szczególnie podatni na poczucie samotności jesteśmy w fazach przejściowych naszego życia na przykład wtedy gdy się coś kończy.

 • Spędzaj więcej czasu wśród innych ludzi.


Jeśli chcesz mieć przyjaciół musisz najpierw znaleźć się w miejscach, w których możesz ich spotkać. Weź udział w szkoleniach, w zajęciach sportowych; w spotkaniach stowarzyszeń wolontariatu , w społecznościach, które mogą otworzyć Cię na nową wiedzę. Nie muszą to być płatne zajęcia …wiele spotkań takich jak na przykład koncerty , zwiedzanie miasta z przewodnikiem czy też spotkania np. w klubie podróżnika odbywa się za darmo. Dołącz do klubów lub organizacji zrzeszających ludzi o podobnych do twoich zainteresowaniach. Wspólne pasje pozwolą Ci łatwiej nawiązać rozmowę.


 •  Zmierz się z sobą aby  przejąć inicjatywę w relacjach społecznych.

Nie czekaj na innych ludzi aby zbliżyć się do nich… jeśli wszyscy myśleliby tak jak ty, nikt by nigdy nie zrobił pierwszego kroku. Zwróć się do osoby przed tobą w autobusie, w poczekalni , w sklepie nawet o jakąś banalną rzecz . Pamiętaj bądź ciekawy świata i innych napotkanych ludzi to wstęp do tego , że inni zaczną wykazywać zainteresowanie tobą . Większość z takich pogadanek nie będzie znacząca ale im więcej ich przeprowadzisz, tym łatwiej będzie ci znaleźć kogoś, kto naprawdę zostanie w twoim życiu na dłużej.
 • Spędzić czas z rodziną.


Odrzuć wszelkie niesnaski wobec rodziny , żyj zgodnie z poszczególnymi jej członkami i aktywnie w niej uczestnicz . Zorganizuj święta czy też zaproś na kawę kolejnych jej członków – odkryj rodzinne historie ; zrób drzewo genealogiczne - może to prowadzić do nowej przyjaźni…po prostu , nigdy nie mów nigdy!


 • Kup sobie psa.
Pies na pewno pomoże czuć Ci się mniej samotnie. Zwierzęta są wspaniałymi towarzyszami i źródłem bezinteresownej miłości i lojalności. Chodzenie na spacery z psem może być także świetnym sposobem, aby poznać nowych znajomych !
 •  Dołącz do społeczności online.

Podziel się swoimi myślami i doświadczeniami lub zadaj pytania do tych, którzy mają doświadczenie w podobnych sytuacjach. Fora internetowe często pozwalają aby pomóc innym, ale równie dobrze mogą być dobrym źródłem samopomocy. Użyj portali społecznościowych, takich jak Twitter, Google Plus lub Facebook, jako narzędzi aby spotkać ludzi o podobnych zainteresowaniach. To może być dobry sposób, aby dzielić się wzajemnie swoimi pasjami . Użyj naszej-klasy aby odnowić stare znajomości.

 


Pamiętaj inni ludzie nie żyją tylko po to aby cię osądzać i oceniać negatywnie. Wyjdź ze skorupy i dotrzyj do nich, ponieważ kiedy wchodzimy w kontakt z inną osobą tym samym pomagamy sobie. Naprawdę im więcej dajemy uśmiechu , inspiracji , radości i pomocy innym tym więcej dostaniemy w zamian: czerpiemy tyle dobra ile dajemy innym ;-)

 


Jak znaleźć swoje korzenie
Genealogia to hobby, sztuka i nauka odkrywania własnej historii poprzez którą dowiadujemy się, kim są nasi przodkowie i skąd pochodzi nasza  rodzina.
Internet dostarcza wiele zasobów historycznych w trybie online co pozwala  odnaleźć informacje o naszych przodkach szybciej i łatwiej niż jeszcze parę lat temu.
 

Wybierz swój cel

Przed przystąpieniem do badania historii swojej rodziny, skup się na tym, co chcesz osiągnąć. Czy chcesz podążać za matczyna czy też za  ojcowską (po nazwisku) linią   rodziny a  może chcesz  sprawdzić jakąś rodzinną legendę?
 
Historia rodziny zaczyna się w domu
 
Złota zasada w badaniach nad historią  to  próba odtworzenia tego, co już wiesz. Rozpocznij nagrywanie/spisywanie informacji typu : daty i miejsce urodzenia, małżeństwa , dzieci a następnie szczegóły dotyczące rodziców, dziadków i krewnych zgodnie z  własnymi wspomnieniami.
 

Następny krok: Twoi krewni
 
Informacje dostarczone przez krewnych zwłaszcza starszych znacznie zwiększą Twoją wiedzę o rodzinie. Tutaj jedna uwaga  do tematu trzeba podejść bardzo  delikatnie - Anegdoty rodzinne wraz z upływem czasu mogą  być lekko zniekształcone. Krewni są podstawowym i bardzo cennym  źródłem informacji o Twoich przodkach – pamiętaj takich informacji nie znajdziesz w żadnej bazie danych;-)
 
Osiągnąć sukces
 
Powodzenie w poszukiwaniu rodzinnych historii  zależą od wielu czynników, z których wiele pozostaje poza wszelką  kontrolą. Twój sukces może zależeć od przetrwania dokumentów i zapisów . Jednak sukces może zależeć także od Twojej wytrwałości, otwartego umysłu i brania pod uwagę więcej niż jednego punktu widzenia. Od czasu do czasu zdarzy Ci się  zmierzyć z przeszkodą nie do pokonania.
 

Dokumenty i zdjęcia

Większość gospodarstw domowych posiada stare dokumenty i fotografie, które mogą być przydatne do studiowania historii rodziny.
Przykłady dokumentów, które mogą pomóc poszukiwaniach  to:
Świadectwa urodzenia, małżeństwa i śmierci, nekrologi, rodzinne biblie, świadectwa szkolne, dyplomy i nagrody z uczelni/szkoły, wojskowych ewidencji , dokumenty handlowe, dokumenty emigracyjne, dokumenty podróży, pamiętniki, książki adresowe, notatniki , kartki na urodziny, listy, pocztówki, wycinki z gazet i inne pamiątki.
 
Spójrz na stare rodzinne fotografie i zobacz, jak wielu ludzi można rozpoznać a jak wielu nie . Pokaż zdjęcia  starszym krewnym, aby odświeżyć swoją i ich  pamięć. Spróbuj poprosić ich, aby zidentyfikowali wszystkich na zdjęciu – zapisz te informacje. Wszelkie gromadzone w rodzinie informacje mogą pomóc zbudować  fundament, na którym osadzisz  historię swojej rodziny.
 
Dowiedz się o historii rodziny z takich źródeł jak księgi parafialne , lokalne biblioteki, które często  przechowują szeroki zakres informacji na temat lokalnych historii.
Skontaktuj się  z historycznymi stowarzyszeniami w danym regionie- posiadają one wiedzę i  periodyki nie dostępne nigdzie indziej. Wyszukaj w Internecie aktywną społeczność genealogiczną  z danego regionu -  znajdź forum na którym, możesz zadawać  pytania.


Wybierz odpowiednie narzędzia

Drzewo genealogiczne jest kluczowym elementem każdego badania historii rodzinnej, a jego stworzenie jest często ekscytującą podróżą. O becnie dostępne jest proste w obsłudze oprogramowanie genealogiczne, które pomaga śledzić różne osób w drzewie i relacje między nimi. Przykładowy  Family Tree Builder to dobry wybór w tym zakresie. Darmowy program  obsługuje wiele języków i oferuje prosty w obsłudze interfejs.

Internet jest pełen danych genealogicznych, ale informacje te są fragmentaryczne i trudne do znalezienia. Aby zaoszczędzić czas, można skorzystać z wyszukiwarki specjalnie stworzonej dla  genealogii MyHeritage.com . Wyszukiwarka pomaga  automatycznie uzyskać rezultaty z głównych baz danych genealogicznych w Internecie, odnoszące się do nazwisk i osób, których się  szuka..
 

Ciesz się i dziel

Po zbudowaniu swojego drzewa genealogicznego, zebraniu ciekawych starych rodzinnych zdjęć, zgromadzeniu starych rodzinnych legend, opowieści i anegdot, nie zachowuj tego skarbu dla siebie! Opublikuj je w Internecie , zorganizuj wystawę w lokalnej bibliotece dziel się tym sukcesem z innymi.
Użyj MyHeritage.com aby utworzyć stronę internetową udostępnij tam swoje drzewo genealogiczne i historię swojej rodziny.


Jak znaleźć wyjątkową dziewczynę
Jest  gdzieś lecz nie wiadomo gdzie… idealna dziewczyna również dla Ciebie !!!
Ale jak znaleźć dziewczynę swoich marzeń ? Czy   zastanawiałeś się nad tym, czym spowodowane jest to, że niektórzy mężczyźni są bardziej atrakcyjni dla kobiet niż inni, mimo, że nie są wcale super przystojniakami?

Niektórzy ludzie starają się doskonalić swoje umiejętności w uwodzeniu kobiet  w każdym miejscu, podczas gdy inni po prostu bardziej nieśmiali mają z tym  duży problem  

Powiem wprost: do każdej relacji damsko-męskiej, trzeba podchodzić indywidualnie, bo każdy człowiek jest absolutnie wyjątkowy. Niemniej prawda jest taka, że zasadniczo 99,9 % kobiet pociągają te same rzeczy u facetów … 

Bądź atrakcyjny!

Większość ludzi uważa, że ​​ich sytuacja finansowa  czy wygląd jest odpowiedzią na ich problemy w miłości. NIEPRAWDA! Kobieta będzie bardziej zainteresowana mężczyzną jako człowiekiem. Od jego statusu materialnego będzie bardziej atrakcyjny ktoś kto dużo podróżował , czytał…ktoś  kto potrafi tańczyć, gotować,  grać  na instrumencie lub ma jakieś ciekawe hobby. Człowiek, który jest aktywny nie tylko ubogaca siebie ale również  tworzy możliwości do poznania kogoś ciekawego. Jeśli chcesz ograniczyć się do minimum, weź lekcje salsy ;-)

 

Pokaż siebie!

Popraw swój wygląd tak bardzo jak to tylko możliwe.. aby łatwiej przejść etap wzajemnego przyciągania . Uroda może być tylko bonusem w dążeniu do poznania wymarzonej dziewczyny. A więc…

• Znajdź własny styl! Pamiętaj , ze  istnieją czasopisma z modą męską które podpowiedzą ci co  jest modne . W klasycznym stylu poradniki/książki podpowiedzą ci co i w jaki sposób łączyć. W sklepie dobrze ubrana ekspedientka może pełnić funkcję doradcy…

• Idź do fryzjera i zapytaj o poradę na temat najlepszej dla Ciebie fryzury

• Użyj golarki do  włosów w nosie i uszach

• U kosmetyczki zrób porządek z cerą i uzyskaj kształt brwi

 

Zmień przyzwyczajenia!

Warto także zwrócić uwagę na swoje przyzwyczajenia i nawyki. Wszyscy wiemy, że takich rzeczy trudno oduczyć. Odkryj i popracuj nad swoimi wadami , które obecnie uważasz za atuty. Zobacz jakie jest   twoje zachowanie przy znajomych -   kobiety uważają  , że idealny facet powinien zachowywać się w stosunku do nich  tak samo w każdej sytuacji, czy to przy kolegach czy przy rodzicach. Zapomnij  też  o starych problemach i przestań darzyć negatywnymi uczuciami swoje byłe dziewczyny. Wprowadzenie takich konfliktów do nowego związku nie jest dobrym pomysłem. Dlatego pozbądź się wszelkich niejasności i negatywnych uczuć. 
 

Sprawdź swoją gotowość!

Zadaj sobie  pytanie na temat swojej gotowości do emocjonalnego zaangażowania się! Stań się najpierw partnerem swoich marzeń tzn.  bardziej kochającą, autentyczną i godną zaufania osobą .

 

Pokaż klasę w uwodzeniu!

Uśmiechaj się jak najczęściej , bądź pomocny  - dawaj sygnały, które sprawią , że dziewczyna zda sobie sprawę, że jest nią zainteresowany. Spraw  aby poczuła się z Tobą bezpiecznie i pewnie , bądź  zabawny i interesujący.

 

Pamiętaj!!!

Nawet jeśli dziewczyna szaleje za Tobą i wciąż  o Tobie myśl nigdy się do tego wprost nie przyzna . Paradoksalnie zainteresowana Tobą kobieta, może udawać, że nie jest Tobą zainteresowana i będzie starać się Ciebie ignorować!!! ;-)Jak odnaleźć… w życiu właściwego mężczyznęPoznanie właściwego mężczyzny nie jest tylko kwestią szczęścia i losu, ale przede wszystkim jest wynikiem pomocy sobie i zbiegom okoliczności, od których się może się zacząć coś wielkiego…

Niespodziewane spotkanie, miłość od pierwszego wejrzenia są z pewnością fascynujące, ale mogą się nie zdarzyć, jeśli nie jesteś gotowy, aby wykorzystać właściwy moment. Dopóki nie mamy jasnego celu, szanse będą siępojawiać ale i bezpowrotnie mijać, bo nie będziemy w stanie ich zobaczyć.
Doskonały człowiek/ mężczyzna nie istnieje w sensie absolutnym. Każdy jest przybliżeniem ideału dla kogoś innego…!
Aby poznać człowieka, zgodnie ze swoimi potrzebami , ideałami , wartościami , pasjami . Musisz go szukać w sytuacjach, miejscach, grupach społecznych, gdzie ty czujesz się swobodnie i gdzie ty możesz wyrazić swoje „ja” Innymi słowy, jeśli jesteś osobą, która kocha spokój, rozmowy w kameralnych miejscach to nie możesz myśleć o znalezieniu swojego ideału na dyskotece ...To zrozumiałe , że mogą być wyjątki ale jest bardzo mało prawdopodobne, abyś był w stanie właśnie tam odnaleźć swoją drugą połówkę …
Jeśli idziemy do miejsc tylko dlatego, że są obecnie modne lub dlatego, że ci z którymi idziesz wydają Ci się być bardziej inteligentni, energiczni i bogaci to zaczynamy od złej strony, bo prawie na pewno nie wyjdzie z tego nic dobrego…
Aby znaleźć "właściwego mężczyznę " musi być jasne dla ciebie , kim ty jesteś, co chcesz powiedzieć i mieć odwagę do swobodnego pokazania siebie ! Czasami nie jest to łatwe, ponieważ czujesz się samotny i zakompleksiony. Pamiętaj , że wyrażając, swoją osobę w dogodny dla Ciebie sposób będziesz również usuwać zalotników to nie będzie jednak strata, ponieważ w ten sposób będziesz eliminować stracone nadzieje na związek dwóch osób zupełnie do siebie nie pasujących.
A więc …
…skoncentruj się na tym kim jesteś: przeanalizuj swoje pasje, wartości, styl życia, swojątożsamość. Nie staraj się być tym kim nie jesteś , bo jeśli nawet mógłbyś , to nie będziesz szczęśliwy, ponieważ ukryta by była Twoja prawdziwa tożsamość;
…spróbuj sobie określić czego oczekujesz od związku co jest istotne dla Ciebie w życiu;
…zacznij uczęszczać w miejsca, w których czujesz się zupełnie wolny, bez masek i kompromisów;
…bądź kuszący i nie tylko wieczorem...uwodzenie powinno stać się częścią Twojego codziennego życia… Uwodzenie poprzez wyrażanie swojej osobowości, a nie tylko przez „swoje nogi”… jeśli widzisz interesującego człowieka w kolejce w supermarkecie , kawiarni , w bibliotece znajdź sposób, aby porozmawiać z nim…
…troszcz się o swoją kondycje i estetykę : piękno to nie wszystko ... ale nigdy nie lekceważ starannie dobranych ubrań i makijażu. Jeśli nie masz ochoty na zadbanie o siebie dla kogoś innego pamiętaj , że każdego dnia masz bardzo ważne spotkanie – to spotkanie z samym sobą . Jeśli widzisz siebie pięknym - czujesz się lepiej … i wyrażasz siebie z większą pewnością siebie a twój urok wewnętrzny płynie w świat!
…naucz się nowego sposobu myślenia o relacjach bez zbędnego bagażu doświadczeń z byłych związków
Powodzenia!!!!
PASJA ŻYCIA"Wybierz pracę, którąkochasz, a nie będziesz musiał pracować ani jednego dnia w swoim życiu" –Konfucjusz


Gdy rozglądniemy się wokółsiebie jesteśmy w stanie prześledzić życie swoich znajomych, rodziny a zwłaszcza osób starszych widząc, że pracęzawodową która zrodziła się z pasji prawie nikt nie wykonuje bo nie jest łatwym to uczynić.

Dla wielu ludzi bardzo trudnym bardzo trudno jest określić, co jest naprawdę ich pasją. Często możemy wymienić nasze zainteresowania, ale gdy się pytanie: co jest naprawdę naszą pasją? jaki rodzaj pracy możemy w związku z tym wykonywać? które i jakie działania są w stanie natychmiast włączyć nasz entuzjazm i zaangażowanie?, nie wiemy dokładnie, co powiedzieć. To dlatego, że nasze pasje, często nie są dobrze zrozumiałe, nawet dla nas samych.

Jak więc określić, co tak naprawdę nas ekscytuje? Jaki dowiedzieć się które działania, miejsca , role, naprawdę nas pobudzają i na którym polu?

Oto kilka porad w tym zakresie:

1. W czym jestem dobry?

Każdy z nas jest w czymśdobry, po prostu zacznij o tym myśleć.Zbyt często ludzie nie doceniają siebie . Staraj się pomyśleć o tym, co sprawia ci przyjemność: może zawsze byłeś dobry w wypowiedziach pisemnych lub rysunku, a może masz talent do mówienia w obecności innych lub do organizacji spotkań i imprez, uczenia się, wykonywania obliczenia lub słuchania. Albo zamiast tego jesteś dobry w sprzedaży lub ogrodnictwie.

Pomyśl o tym przez godzinę i zapisz na kartce wszystkie rzeczy, w których jesteś dobry. Często ludzie zapominają co lubią i co są w stanie zrobić. Spróbuj pomyśleć o twoim hobby, projektach, pracach , wszystkim co ci „wyszło”. Jedną z nich może być Twoja pasja.

2. Co cię ekscytuje?

Co Cię podnieca tak bardzo,że kiedy temu poświęcasz nie zdajesz sobie sprawy z upływu czasu? Co sprawia, że ​​czujesz się lekko i jednocześnie pełen energii? Co sprawia, że ​​czujesz że naprawdę żyjesz?Może to być coś nieodłącznego od pracy, projekt lub specyficzne zadania, które naprawdę cię ekscytują . Albo może to być hobby, coś, co robisz w wolnym czasie z przyjaciółmi lub rodziną…

Pomyśl przez 15-30 minut o tym, co cię podnieca i pochłania . Żadnej aktywności z pracy lub życia towarzyskiego nie można pominąć i zapisz to wszystko na kartce.

3. Co lubisz czytać?

Jakie książki uwielbiasz czytać? Jakimi tematami , czasopismami i blogami jesteś zainteresowany? Odpowiedzi na te pytania mogą być różnorodne -dodaj je na kartce.

4. Jakie są twoje marzenia?

Marzenia nie są śmieszne i dziecinne. Twoje marzenia można również zdefiniować. Być może zawsze marzyłeś o zostaniu pisarzem, architektem, lekarzem czy tancerką. Ale strach, niepewność i brak wsparcia z zewnątrz ograniczyły je . Odkop swoje marzenia i pomyśl o tym, co zawsze chciałeś robić i mieć w twoim sercu. Zgłoś swoje marzenia na papierze, bez względu na to, jak mogą wydawaćsię nierealne…

Cóż, teraz Twoje zapiski zawierają odpowiedź, co jest Twoją pasją i czego naprawdę potrzebujesz. Do Ciebie pozostaje znalezienie tego . Wybierz z kartki rzeczy, które najbardziej podkreślają twoje pasje i spełnienie może ich być nawet 4-5. Teraz zacznij badać sprawę, porozmawiaj z ludźmi, którzy odnoszą sukcesy w tych dziedzinach, zacznij śledzić ich blogi. Zrób listęrzeczy, których trzeba będzie siędouczyć i rozwinąć , które umiejętności…są potrzebne do osiągniecia sukcesu w każdej z wybranych dziedzin.

5. Spróbuj, eksperymentuj.

Nadszedł czas, aby rzucićsię na głęboką wodę . Zacznij działać i poświęcać się dla wybranej sprawy. Podziel się swoją pasją z innymi, zapytaj o radę i opinie. Pytaj innych, co można zrobić aby się na danym polu poprawić. To pomoże się rozwijać i stworzyć dobrą aurę.

6. Wybierz.

Może to zająć trochę czasu, może miesiąc, ale nie ważne - eksperymentuj z wybranymi dziedzinami poświęcając dla każdej z nich trochę czasu … spróbuj tego, co cię ekscytuje…Po zakończeniu tego etapu należy zadać sobie pytanie: które z tych działań które już doświadczyłeś podnieca cię i ekscytuje najbardziej? Które z nich sprawiła że byłeś bardzo zadowolony, pełen poświęcenia, zaangażowania, energii i entuzjazmu? Które z tych działań ma potencjał do tworzenia wartości, dla których inni są skłonni zapłacić? Wybierz jedną lub dwie czynności i poświeć się im w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Jeżeli na koniec trzech miesięcy zauważysz , że to nie działa, nic nie szkodzi, próbowałeś i nadszedłczas, aby przejść do innej działalności, która jest na liście.

7. Zabierz obawy.

Dla wielu jest największąprzeszkodą do pokonania są wątpliwości i strach przed porażką. Miej świadomość tego , że nie ma nic złego w początkowym braku powodzenia każda porażka jest bezcenną i niezwykłą lekcją dla kolejnych prób i realizacji marzeń. Skonfrontuj swój strach - nie należy go ignorowaćale rozpoznać. Bez wahania napisz swoje obawy, wątpliwości . Pomyśl o tym, co może być najgorsze, co może się zdarzyć, jeśli strach się zmaterializuje. Zobacz, że nie jest to nic katastrofalnego. Następnie zapomnij o tym, co może się zdarzyć, a skup się na tym, co dzieje się w tej chwili i jakie kroki już podjąłeś. I nie ma znaczenia, jak małymi sukcesami mogą się one wydawać , zawsze świętuj i rozpamiętuj te sukcesy.

To wszystko będzie to wymagało kilka małych poświęceń,zwłaszcza na początku ale utoruje drogę pasji aby stać się integralną częściąTwojego życia. Wiadomo ze to się nie dzieje z dnia na dzień. I musisz umieścićswój celna pierwszym miejscu i dać mu swoje poświęcenie i wolę. To może trwać miesiące, a nawet lata, ale jeśli to, co robisz pasją bardzo cię zadowala, nie będzie to duży problem, jeśli nawet nie będziesz w stanie natychmiast pochwalić się zyskiem. Wytrwałość, odwaga i autentyczność jest warta o wiele więcej niż geniusz.

Znajdź swoją pasję i daj jej wolną rękę.

Jak odnaleźć siebie... zmieniając swoje życie


Czasami chcesz znaleźć sens swojego życia i dokonać w nim wielu zmian ale nie pozwalają na to okoliczności. Często jesteśmy zmuszeni do dostosowania się do sytuacji nad którymi nie mamy kontroli, takich jak środowisko rodzinne lub praca, która przytłacza nas dzień po dniu.
W takich sytuacjach zmiana jest też formą obrony po którą sięgamy… brońmy więc się przed toksycznymi sytuacjami i czynnikami zewnętrznymi nad którymi nie mamy władzy.
Po pierwsze trzeba sobie dokładnie uświadomić to co się dzieje wokół naszego życia , obudzić się z okresu letargu i zacząć sobie zadawać pytanie , co się stało że doszliśmy tak daleko zakłócając naszą prawdziwą istotę ? jak odwrócić ten stan rzeczy ?
Działania te musza byćrobione na zasadzie małych kroków i konsekwencji bo to one tak naprawdę w dłuższej perspektywie wrastają w nas głęboko i prawdziwie przekształcają nasze postrzeganie sytuacji oraz innych ludzi… Duże i szybkie zmiany w naszym życiu na lepsze to tylko teoria bo jednego dnia nie da się wszystkiego radykalnie zmienić…

Przykładowo w jednej chwili postanawiamy jeść zdrową żywność,ćwiczyć, zdobywać nową wiedzę i do tego zwrócić uwagę na nasze duchowe wnętrze. I nagle zostajemy z wielkim nic… bo oczywiście, najpierw tętnimy wielkim entuzjazmem, jednak z czasem rzeczywistość przerzuca nas znów na poprzednie tory. Dlaczego tak się dzieje? Niektórzy twierdzą , że skoro się nie udało, to znaczy, że nasza decyzja i wola nie były wystarczająco silne.
A zatem …
najpierw wybierz sobie jeden cel. Tylko jeden. Ustaw go sobie jako coś bardzo ważnego i skupiaj się na nim dopóki go nie osiągniesz. Zobaczysz ,że Inne elementy życia automatycznie zaczną się także poprawiać jako efekt uboczny pracy nad sobą.To taki mały efekt domina…

Uczucie lekkości, które przychodzi, gdy wyłożymy wszystkie karty na stół, robienie małych kroków oraz odpowiedź na pytanie jak sprawić żeby sytuacja w naszym życiu się zmieniła - daje nam siłę, aby znaleźć się na dobrej drodze by nasze kolejne cele realizować. Często wtedy zdajmy sobie z tego sprawę, że wszystkie nasze problemy wynikały jedynie z braku posiadania właściwych i spokojnych relacji z ludźmi wokół nas, traktowania innych i siebie z miłością i sprawiedliwością.
Gdy zaczniemy słuchaćuważniej naszych potrzeb, działając według zasady małych kroków dążymy do tego aby odnaleźć w sobie prawdziwe ja. W społeczeństwie, w którym żyjemy, jesteśmy dosłownie przytłoczeni przez obowiązki i odpowiedzialność - tak, że możemy nie zaważyć tego na czym faktycznie nam zależy. Zdając sobie sprawę z naszych prawdziwych aspiracji nauczymy się unikać tego co nas faktycznie nie obchodzi albo z czym czujemy się źle i to nawet w bardzo egoistyczny sposób i odsłaniać to co sprawia nam przyjemność teraz i w każdego dnia.

Odnalezienie siebie w szczególności w trudnych sytuacjach, to nie jest to prosty proces, ale nasze szczęście jest najważniejsze a wykonując proste czynności i małe kroki możemy osiągnąć wspaniałe rezultaty i powrócić do uczucia harmonii wewnętrznej .

1 komentarz:

 1. Witam serdecznie!

  Interesuje mnie wycena marki dla przedsiębiorstwa i szukam pomocy na blogach finansowych. Czy ktoś może zna się na tego typu rzeczach i może podrzucić wartościowe materiały na ten temat?
  Dziękuję, pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń