Jak zarabiać


Jak zarabiać będąc niepełnosprawnym


Połączenie tematu zarobków oraz  niepełnosprawności jest "trudne" nie tylko ze względu na ograniczenia fizyczne ale w większości na ograniczenia psychologiczne zarówno potencjalnych pracowników czyli osób niepełnosprawnych ale i pracodawców.
Jak poradzić sobie z tym problemem podpowiem tu:
 

1 .  Aby zarabiać trzeba znaleźć  pracę
 
Po pierwsze aby znaleźć pracę osoba niepełnosprawna musi powiedzieć sobie „Nie jestem moją niepełnosprawnością mogę i potrafię wykonywać wiele zadań”. Nie pisz w CV , że jesteś osobą z dysfunkcją pochwal się swoimi umiejętnościami. Pozwól poznać się na spotkaniu kwalifikacyjnym jako radosna osobowość ze słonecznym uśmiechem i przesłaniem „trudności oczywiście istnieją - ale każdy ma swoje ograniczenia i musi nauczyć się z tym żyć  moje kwalifikacje i zdolności przewyższają moje ograniczenia”. Jeśli jednak chcesz zamieścić  informację o  swojej niepełnosprawności w CV – zrób to  tylko w uwagach na samym końcu nie zapominając o informacji na temat korzyści finansowych  dla pracodawcy tj. możliwości refundacji twojego wynagrodzenia z PFRON oraz o możliwości obniżenia przez pracodawcę wysokości wpłat na Fundusz. Z niepełnosprawności można zrobić mocny punkt, ale nie powinien być on najważniejszy.
2.  Zostań fachowcem

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i niepełnosprawną  nie wyklucza Cię to możliwości rejestracji urzędzie pracy oraz szukania pracy w organizacjach pośredniczących w poszukiwaniu pracy osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu możesz otrzymać  możliwość odbycia różnych kursów i szkoleń a także skorzystać z porad  profesjonalnych doradców zarodowych . Kompetencja , wiedza i doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością takich osób polega na tym  , że potrafią  dobrać  odpowiednie kursy zawodowe , wskazać możliwości przekwalifikowania się oraz wskazać jak rozwinąć posiadane już umiejętności i specjalizacje tak aby kilkakrotnie zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia. Na poniższych stronach znajdziesz organizacje pozarządowe, prowadzące projekty aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością , które dodatkowo prowadzą specjalne treningi i symulacje rozmów kwalifikacyjnych a dzięki spotkaniom z psychologami pozwalają odbudować wiarę w siebie i swoje możliwości.
 


3. Praca w domu


Nie chcesz / nie możesz  wychodzić z domu zatrudnij się jako e- pracownik wykonując telepracę która polega na wykonywaniu pracy w dowolnej odległości od miejsca zatrudnienia wykorzystując  możliwości komputera i najnowsze rozwiązania technologii komunikacyjnej – internet, e-mail, rozmowy na żywo, wideokonferencje.  Co możesz robić ? – Przeważnie praca ta polega na tworzeniu komputerowych dokumentów księgowych (bilanse, raporty, projekty, sprawozdania) czy ich redagowaniu (tłumaczenia, korekty , tworzenie tekstów na zamówienie ) dla specjalistów tworzenie programów komputerowych   , aplikacji , stron www  dla sprzedawców  - telefoniczne centrum obsługi klienta tzw. call-center ; e - prace wykonują też ankieterzy. Gdzie szukać  telepracy?

 

 

4 . Załóż własną firmę
 
Dla wielu niepełnosprawnych  osób założenie własnej firmy może być najlepszym sposobem na podjęcie zatrudnienia i zarabianie ponieważ  ta  forma działalności pozwala na optymalne dostosowanie pracy do  konkretnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością  ponieważ  np. z innymi barierami spotykają się osoby głuche i niedosłyszące a z innymi niepełnosprawni fizycznie .  Wsparcie na otwarcie działalności i np. na dostosowanie  stanowiska pracy poprzez zakup przez osobę głuchą  dzwonka do drzwi z sygnałem świetlnym, sygnalizatora optycznego do telefonu czy wideofonu albo  telefonu ze wzmacniaczem można uzyskać z PFRON w postaci  bezzwrotnej  pomocy w wysokości nawet do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (mówi o tym art. 18 ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych).
PFRON pomoże  także zrefundować i obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 25a ust.1 pkt 1 Ustawy) do wysokości odpowiadającej składce z określoną podstawą wymiaru - a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego . Taka refundacja zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi
100 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
60 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
30 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Ze środ­ków PFRON możesz  też w Starostwie uzyskać do­fi­nansow­anie  za­cią­gnię­tego już kre­dytu fir­mo­wego w wy­so­ko­ści mak­sy­mal­nie do 50 proc. opro­cen­to­wa­nia tego kre­dy­tu.
 
Skorzystaj z  unijnej pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej  . W ramach  bezzwrotnych dotacji można otrzymać nawet do 40 tysięcy złotych lub 20 tys. zł na osobę w przypadku zakładania spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Jest tu  także możliwość starania się o tzw. wsparcie pomostowe, w okresie od 6-12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.  Pieniądze będziesz otrzymywał przez okres, na jaki zostały przyznane, w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji . Natomiast korzystając z  mikropożyczki ze środków UE można otrzymać maksymalnie do 50 tys. zł. na rozpoczęcie własnej działalności. Pożyczka ta ma charakter preferencyjny, co oznacza, że jest nisko oprocentowana (oprocentowanie wynosi w tym wypadku ok. 3,8 %)i można uzyskać ją na dłuższy okres, a także zawiesić jej spłatę nawet do 12 miesięcy, bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.
 
Masz inne zdanie zachęcam do komentowania.
Jak zarabiać na wakacjach
Praca podczas wakacji  to doskonała okazja dla większości studentów, zwykle zajętymi wykładami i nauką , aby zarobić dodatkowe pieniądze i zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenie. Takie doświadczenie jest doskonałym punktem wyjścia w dalszej życiowej drodze gdyż pozwala na rozwinięcie umiejętności , zdolności oraz kontaktów, które  mogą okazać się niezbędne w późniejszej  pracy .
Lato bez zabawy? – Wakacyjna praca nie oznacza całkowitej rezygnacji z relaksu i zabawy – na to przecież czeka  każdy student w czasie roku akademickiego. Idealna praca wakacyjna posiada elastyczną cechę – możliwość łączenie ze sobą  zabawy ;  pracy zarobkowej oraz przebywania na świeżym powietrzu i może być wykonywana w niepełnym wymiarze godzin.
Jeśli znajdziesz pracę lato posiadającą jedną z tych cech to nie tylko możesz cieszyć się wakacjami, ale i zarobkami!

1. Animator

Na tego rodzaju usług  w okresie letnim jest wysoki popyt. Jest to idealne letnie zajęcie dla tych, którzy mają przyjemną osobowość oraz  uwielbiają się i innych bawić. Praca  animatora to po prostu zabawianie gości hotelowych , restauracyjnych czy też klubowych poprzez angażowanie ich w zajęcia grupowe, gry, programy animacyjne, itp.  zabawy .Jeśli jednak jesteś osobą trochę nieśmiałą również  nie lekceważ takiej oferty - takie doświadczenie może dostarczyć i Tobie korzyści poprzez wzmocnienie twojej otwartości na ludzi. Pracę możesz podjąć w kurortach i hotelach  na  letnich obozach lub plażach w Polsce lub za granicą . Nie wiesz jak zacząć – wpisz w Internecie hasło „Kursy na wakacyjnych animatorów czasu wolnego”.


2. Ratownik

Jest to klasyka wśród wakacyjnej pracy. Ale pamiętaj każdy, kto chce chronić życie kąpiących się osób, musi najpierw zdać kurs na stopień Młodszego Ratownika WOPR. Po kolejnym kursie otrzymuje się stopień Ratownika WOPR, umożliwiający samodzielną pracę na kąpieliskach, a dalej – Starszego Ratownika WOPR. Od czego zacząć?  Udaj się do najbliższej jednostki WOPR. Pełen ich wykaz na www.wopr.pl – wypełnij deklarację członkowską ,  przekaż dwa zdjęcia i opłać składkę a  otrzymasz legitymację członka WOPR. Jeśli jesteś niepełnoletni, musisz posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Kolejny krok to kurs na stopień Młodszego Ratownika. W tym celu powinieneś uzyskać zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w charakterze ratownika ; posiadać kartę pływacką oraz zdać egzamin sprawnościowy składający się z :  przepłynięcia dystansu 50 m stylem dowolnym w czasie poniżej 40 sekund ; przepłynięcia pod wodą minimum 15 metrów (start z powierzchni wody) ; wykazania się umiejętnością pływania na plecach z pracą nóg do stylu "żabki" na dystansie 25 metrów. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wstępnego czeka Cię 50-godzinny kurs, w tym 35 godzin zajęć praktycznych (doskonalenie pływania, nauka holowania, nurkowania, posługiwanie się sprzętem ratowniczym) i 15 godzin zajęć teoretycznych (hydrologia, zagadnienia prawne, pierwsza pomoc, zabiegi reanimacyjne).
Kurs ten kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym oraz 100 godzinnym stażemRaz zrobiony kurs służy latami a jako ratownik na plaży będziesz mógł pracować na pół  lub cały etat. Do pozazdroszczenia są tu kontakty z wieloma ludźmi i… opalenizna.

3. Kelner

Latem restauracje , puby i  kawiarnie potrzebują dodatkowego personelu. Praca kelnera to świetna okazja, aby zarobić dobre pieniądze zwłaszcza , że  turyści  oferują hojne napiwki a ciężka praca z pewnością zostanie nagrodzona. Jeśli nie czujesz się zmierzyć z pełnym wymiarem czasu pracy, możesz wybrać pracę  tylko w weekendy lub na pół etatu.

Warto pa­mię­tać o tym, że do każ­dej pracy w gastronomii  bę­dziesz po­trze­bo­wać ksią­żeczki sa­ne­pi­dowskiej a jest koszt to około 80 zł . Aby ją wyrobić  mu­sisz pod­dać się ba­da­niu krwi i kału na obecność pasożytów.

4. Wychowawca kolonijny

Również w tej pracy jest ujęty wypoczynek i  zabawa  ale to nie jest praca dla wszystkich. Praca przy grupie dzieci i ich euforii towarzyszącej przebywaniem poza domem  wymaga sporej dawki cierpliwości, wysokiego poczucia odpowiedzialności, opanowania i spokoju. Jeśli masz już doświadczenie np. jako opiekunka do dzieci możesz przetestować swoje umiejętności  na obozie lub kolonii po odbyciu kursu np. internetowego na wychowawcę kolonijnego.

5. Przewodnik

Praca przede wszystkim dla ludzi z pasją, którzy interesują się historią otaczającej przestrzeni. To również zadanie dla osób znających obce języki i łatwo nawiązujących kontakt z innymi . Towarzyszenie  grupie turystów podczas zwiedzania miasta to bardzo stymulujące i pouczające doświadczenie . Musisz zapoznać się i nauczyć się wielu rzeczy o sztuce, kulturze i tradycji miejsca o którym zamierzasz opowiadać.  Aby zostać przewodnikiem miejskim lub terenowym oraz pilotem wycieczek należy ukończyć 18 lat, nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione. W związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek wymagane jest posiadanie minimum średniego wykształcenia. Korzyść z częściowej deregulacji zawodu przewodnika turystycznego jest taka, że  przewodnicy miejscy i terenowi nie muszą już odbywać szkolenia teoretycznego, zdawać egzaminu ani  przedstawiać zaświadczenia o stanie zdrowia.

Jak zarabiać przy zwierzętach ?


Kochasz zwierzęta? Posiadasz jednego zwierzaka lub więcej ? Pomyśl dlaczego nie połączyć miłości do  zwierząt z konkretną pracą , która umożliwi Ci zwiększenie dochodu. Pamiętaj większość ludzi traktuje swoje zwierzęta jak dzieci, tak bardzo że nie patrzy na koszty tylko na to jak uczynić je szczęśliwymi.

Jak to zrobić? Oto kilka przykładów …1. Fotograf zwierząt


Jeśli jesteś dobrym fotografem, możesz zaproponować swoim  znajomym profesjonalną sesję fotograficzną  ich pupili . Pomyśl o tym ! Właściciele psów, kotów, koni, ryb, gadów spotkani w parku lub na wystawie zwierząt  mogą być również  twoimi potencjalnymi klientami. Oni też mogą chcieć  uwiecznić piękne chwile, ze swoimi zwierzakami na fotografiach lub filmach.  Z takich sesji możesz dodatkowo oferować przygotowanie pięknych katalogów, fotoksiążek , koszulek, czapeczek , kalendarzy a także  ulotek, banerów, plakatów itp. Oprócz zdjęć, możesz świadczyć  dodatkowe usługi w postaci kręcenia i montażu krótkich filmów z muzyką i efektami specjalnymi . Jest to dobry sposób dla właścicieli i Ciebie na pokazanie swojego ulubieńca innym pasjonatom a być może również na  uzyskanie rozgłosu w portalach społecznościowych. 2. Stylista dla zwierząt
 

Czy nie spotkałeś się z podobną sytuacją? - Jesteś na ulicy, aby zrobić świąteczne zakupy, gdy nagle, coś zmusza Cię do zatrzymania to co zobaczyłeś to pies  przebrany za Świętego Mikołaja! To jest po prostu śmieszny epizod, ale wskazuje na możliwość do działania, aby zaistnieć  w niezbyt popularnym zawodzie jakim jest  stylista zwierząt.  Jeśli jesteś dobrym krawcem spróbuj projektować i szyć ubrania dla zwierząt . Niektórzy uwielbiają ubierać swoich pupili w najbardziej ekstrawagancki sposób . Dodając do tego inne zabiegi pielęgnacyjne takie  jak czyszczenie uszu, obcinanie i piłowanie pazurów, dbanie o uzębienie, oczy i stan sierści staniesz się prawdziwym Groomer’em. Obecnie wizyta u groomera nie jest jedynie snobistyczną fanaberią właścicieli, jak zwykli myśleć niektórzy właściciele zwierząt -to zwykły wyraz troski o swojego pupila.


 

3.Zabawki dla zwierząt

 

Kolejna niszą na rynku są zabawki dla zwierząt więc doskonałą okazją do rozpoczęcia małej firmy przy minimalnych nakładach inwestycyjnych jest  projektowanie, produkcja i sprzedaż zabawek  dla zwierząt domowych. Obecnie na rynku istnieją tysiące różnych rodzajów zabawek dla zwierząt domowych, ale można wykorzystać swoje umiejętności rzemieślniczych, aby utworzyć kilka nowych - bardziej  pomysłowych  i o wysokiej jakości. Można tu  skorzystać ze starych rzeczy w domu lub materiałów z recyklingu. Po raz kolejny, należy pamiętać, że większość ludzi traktuje swoje zwierzęta jak dzieci, tak bardzo, że chce je uszczęśliwić czymś pięknym. 

 

4. Opiekun zwierząt


Jeśli nie masz powyższych zdolności a tylko wielką miłość do zwierząt możesz zaoferować inne usługi właścicielom zwierząt, którzy nie mają wystarczająco dużo czasu dla swoich pupili na przykład opiekę podczas urlopów lub wyprowadzanie psów na spacer . Możesz też zaoferować  atrakcyjną alternatywę wobec hoteli dla zwierząt , w których pobyt jest częstostresujący dla zwierząt, a nawet może prowadzić do zakażenia się chorobami od innych zwierząt. Jest to karmienie zwierząt w domu podczas nieobecności właścicieli oraz wyprowadzanie ich na spacer . Taka  praca może sprawić Ci  olbrzymią przyjemność łącząc miłość do zwierząt z pobytem na świeżym powietrzu .

Masz inne pomysły dodaj w komentarzu ;-)

- See more at: https://jakzarabiacjakoszczedzac.blogspot.de/2016/06/jak-zarabiac-przy-zwierzetach.html#sthash.0qQ7ouSO.dpuf


Jak zarabiac na telefonie

Nie rozstajesz się ze swoim telefonem  ? Nie tylko ty !!! Ostatnio oprócz nielicznych wyjątków jakimi są małe dzieci i osóby w bardzo zaawansowanym wieku wszyscy mają go przy sobie . Telefon  jest obecnie  nie tylko źródłem rozrywki, ale dzięki niemu można również zarobić kilka złotych.

Aplikacji , które mogą ci to umożliwiać jest bardzo dużo i codzienne powstają nowe ale ja proponuje poniższe :

Dla miłośników fotografii

Foap , Snapwire  , Fotolia – czyli fotografuj i zarabiaj

Codziennie  na Instagramie , Facebooku  dodawanych są miliony zdjęć - amatorzy fotografii robią zdjęcia wszędzie i  wszystkiemu  bez żadnych ograniczeń . Dlaczego nie wykorzystać tego że aparat fotograficzny w smartfonie ma się zawsze pod ręką? Zarabianie na zdjęciach jest stosunkowo łatwe, wystarczy ściągnąć  którąś z powyższych aplikacji  i umieścić w wirtualnej  giełdzie    świeżo zrobione przez siebie  zdjęcia . Zweryfikowane pod kątem jakości zostaną wycenione i każdy zainteresowany będzie mógł kupić je za kilka dolarów. Autor zdjęć zarabia na każdorazowej sprzedaży takiego zdjęcia. Te aplikacje to propozycja niewymagająca dużego nakładu pracy, a mogąca przynieść dodatkowe pieniądze.

Szczegółowy opis aplikacji   oraz  kwot możliwych do zarobienia znajdziesz w moim artykule jak zarabiać na zdjęciach pod poniższym linkiem :

 

Dla chcących zaoszczędzić na swoich rachunkach

Lepsza Oferta – pozwól porównać twoje rachunki i zarabiaj .

Aplikacja Lepsza Oferta to bezpłatny, internetowy optymalizator wydatków który poprzez zrobienie zdjęć swoim rachunkom umożliwia mniej za nie  płacić . Po zrobieniu zdjęcia, system przetwarza je i pobiera dane niezbędne do porównania ofert.  Trafiają one na wirtualna giełdę, gdzie następuje porównanie tych danych z innymi ofertami i wyszukiwana jest najkorzystniejsza oferta. Obniżając w taki sposób rachunki użytkownik otrzymuje prowizję od każdej podpisanej umowy . Zarabia się w momencie gdy osoba, której zdjęcie rachunku przesłano, podpisze nową, korzystniejszą umowę. Zyski podwójnie: zarobek dla siebie i oszczędność dla innych  Aplikacja ta to  niezależne kalkulatory kredytowe, prądowe oraz  promocje operatorów GSM, pakiety telewizji i internetu.

Ile można zarobić: W zależności od rodzaju usługi od 30 zł do 600 zł, od każdej podpisanej, korzystniejszej umowy.

 
Dla lubiących wykonywać różne zadania

Roamler , Boom Gift , Ipoll– wykonaj drobne zlecenie i zarób

Są to  aplikacje na smartfona, dzięki,  którym możesz zarabiać pieniądze wypełniając drobne  zadania. Zadania są przydzielanie na podstawie Twojej lokalizacji. Niektóre zadania mogą być wykonane w domu, niektóre na ulicy. Każdy użytkownik zaczyna od drobnych, prostych zadań, przechodząc z czasem do bardziej złożonych .Zadania są o tyle ciekawe, że można je wykonywać przy okazji codziennych czynności np. zakupów w sklepie.Za każde poprawnie wykonane i przesłane zadanie otrzymujesz Punkty. Za wykonanie niektórych zadań przyznawana jest również kwota pieniężna. Zadanie może polegać na zrobieniu zdjęcia, wypełnieniu listy , napisaniu recenzji , testowaniu konkretnego produktu w sklepie czy tez  sprawdzeniu produktów  i usług jako „tajemniczy klient itp.

Ile można zarobić: Wszystko zależy od ilości wykonanych zadań. Jeśli zadanie polegające na zrobieniu zdjęcia ekspozycji w sklepie i opisanie jej w kilku słowach to zarobek 5 zł (minus 2 proc. prowizji ściąganej przez aplikację czyli 10 gr, a więc dokładnie 4,90 zł), to za wykonanie 10 takich zadań możesz zarobić ok. 50 zł.

 

Dla lubiących granie w gry

WHAFF Rewards , Gogano,  Big Time - zarabiaj pieniądze pobierając lub grając w gry  

Jak zarabiać ? W wyszukiwarce Google Play wpisujemy "WHAFF Rewards". Pobieramy aplikację .Logujemy się przez  konto na  Facebook’u .Wyskakuje nam informacja aby podać Invite Code. - nie musimy podawać żadnego kodu wystarczy zamknąć okienko z powiadomieniem. Zaczynamy wykonywać zadania z Aplikacji.

Ile można zarobić : Po uzbieraniu konkretnej kwoty możemy wypłacić środki z aplikacji na PayPal (Od 10.5$), Google Play (Od 12$), Facebook (Od 12$), Amzaon (Od 10.5$), Xbox (Od 10.5$), Steam (Od 22$), iTunes (Od 12$).

W aplikacji Big Time  naszym celem jest granie w darmowe gry, które są wbudowane w aplikacje, czyli nic nie ściągamy. Za poczynania w grach dostajemy bilety, które można później wymienić na 10$ (minimalna wypłata) lub je zachować i spróbować wygrać w loterii. Czym jest loteria? Można ją porównać do Jackpota czy innej gry hazardowej. Wszyscy gracze, którzy chcą uczestniczyć w grze wrzucają bilety do puli, a co ok.3 dni następuje losowanie, którego zwycięzca wygrywa zwykle ok.1000$. Z biegiem czasu można  zdobywać również wyższe poziomy.
W

Dla ceniących sobie oglądnie reklam

KastomAd – zarabiaj na wyświetlaniu kreacji reklamowych telefonie.

Przy pomocy tej aplikacji zarabiamy przeglądając treści sponsorowane .Serwis ten zarabia na zlecanych przez reklamodawców kampaniach, a w celu zapewnienia sobie oglądalności oddaje część kwoty od reklamodawcy użytkownikom. Dodatkowe środki na konto można też otrzymać polecając aplikację KastomAd znajomym i  przyciągając nowych użytkowników. Po zainstalowaniu  aplikacji , zakładasz konto, ustawiasz wyświetlanie kampanii na tapecie. Po wykonaniu tego serwis przekazuje Ci kampanie reklamowe przeznaczone dla Ciebie na dany dzień. Kampanie są 6 godzinne, wyświetlane w godzinach od 2-8, 8-14, 14-20, 20-2. Podczas pierwszego logowania się do aplikacji użytkownik proszony jest o wypełnienie krótkiej ankiety, na podstawie której dobierane będą później treści sponsorowane .Serwis nie gwarantuje pełnego obłożenia kampanii reklamowych na wszystkie bloki.

Za co się dostaje pieniądze:  Wyświetlanie tapet sponsorowanych i reklam na pulpicie urządzenia mobilnego* (0.10-0.30 zł brutto za wyświetlenie Tapety Sponsorowanej, oraz za kliknięcie w zamieszczoną Tapetę Sponsorowaną.) Wypełnienie ankiet płatnych (w przypadku wypełniania ankiet aplikacja KastomAd poinformuje użytkownika o stawce za jednorazowe wypełnienie ankiety.) Polecenie aplikacji KastomAd znajomym (do 2,40 zł miesięcznie brutto za każdego nowego użytkownika.) Minimalna kwota, którą można wypłacić to 20 zł w przypadku pierwszego przelewu, każdy kolejny przelew nie jest limitowany(wypłaca się nie częściej niż raz w miesiącu)


Dla lubiących wyrażanie swojej opinii

Google Opinion Rewards – odpowiadaj na pytania i zarabiaj

Założę się, że dla wielu z Was będzie zaskoczeniem to że Google  ​​ma aplikację, za pomocą których można zarobić pieniądze ... Wystarczy wypełnić przesyłane  ankiety, aby uzyskać kredyt w Google Play . Po zainstalowaniu aplikacji będziesz  powiadamiany , gdy tylko nowa ankieta będzie dostępna.( pytania przeważnie związane są z produktami, oferowanymi przez Google). Udzielenie odpowiedzi  zajmuje kilka minut. Po zakończeniu otrzymujemy kredyt , który może być wykorzystany w Google Play aby kupować  aplikacje i muzykę oraz  wszystko, co jest dostępne w sklepie. Aplikacja działa w połączeniu z kontem Google, na które wpływają zgromadzone środki. Aby skorzystać z tych środków, wystarczy przejść do sklepu Google Play i podczas zakupu produktu wybrać metodę płatności – Saldo Google Play.

Inne aplikacje pozwalające zarobić nie tylko punkty ale również zamienić je na złotówki  poprzez wypełnianie ankiet

MintCoins ; Qassa ; Myiyo ; Ipsos; I-Say Student ;Watch Marketagent; Cenne opinie ; Ariadna; Future talkers ; Ask Gfk

Masz uwagi wyraź je w komentarzach ;-)Jak zarabiac na studiachKiedy studiujesz masz dużo wydatków a pieniędzy zawsze jest zbyt mało .  Nie liczy się to na jakich studiach się uczysz państwowych czy publicznych  zobacz jakie są sposoby aby połaczyć naukę z uzyskiwaniem dodatkowych środków nie narażając przy tym swych ocen.Sprawdź jak to zrobić?Stypendia


- Stypendium  szkolne przeznaczone jest dla studentów, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza z góry ustalonej kwoty liczonej w zł netto na osobę. Wniosek o wsparcie należy złożyć w szkole lub odpowiednio do wójta gminy albo prezydenta miasta.

- Stypendium Rektora ( dawniej naukowe ) dla Studentów  uzyskująch bardzo dobre oceny w nauce. Osoby te mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter motywacyjny w formie: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

- Stypendia fundacji i instytucji prywatnych lub państwowych – mające na celu promocję szczególnie uzdolnionych osób  , które wykazały się wybitnymi osiągnięciami w danej dziedzinie naukowej , sportowej lub  kulturalnej  np. w filmie, fotografii, literaturze, muzyce, sztukach wizualnych, tańca i teatru.


- Konkrusy i zawody - Weź udział w zawodach i konkursach  akademickich. Jest wiele ogłoszeń dotyczących  konkursów naukowych i sportowych  . Oferują one nagrody pieniężne dla zwycięzców a  także staże naukowe dla finalistów. Zdobądź kontakty oraz pierwsze   doświadczenie zawodowe już na studiach.

Więcej informacji o konkursach i stypendiach można znaleźć na stronach : www.studentnews.pl ; nauka.gov.pl ; www.pw.edu.pl; mojestypendium.pl ; www.edulandia.plUsługi

 - Korepetycje – jeśli jakiś przedmiot jest twoim ulubionym i masz większa wiedzę na dany temat od swoich kolegów wykorzystaj to! Korzyści będą obustronne: dla Ciebie to dodatkowy zarobek i utrwalanie wiedzy a dla uczącego się przyswojenie tej wiedzy w indywidualnym tempie.

- Notatki -  Jesteś pilnym studentem i masz zawsze wszystko w przejrzysty sposób zapisane? Sprzedaj innym swoje notatki. Mogą być nimi zainteresowani  studenci niższych roczników oraz osoby  , które opuszczają wykłady .

- Opieka nad  studiującą osobą  niepełnosprawną – bądź w kontakcie z kierownikiem działu ds. osób niepełnosprawnych na swojej uczelni . Zapytaj, czy potrzebują kogoś do pomocy przy studiującej osobie niepełnosprawnej np. do robienia notatek , pomocy w przemieszczaniu się lub innych potrzebach.


- Korekty -  Jeżeli posiadasz  umiejętności językowe i  redakcyjne poprawiaj prace naukowe  swoich kolegów. Dokonuj poprawek stylistycznych i fachowych - prac zaliczeniowych , licencjackich , dyplomowych a także doktorskich. Zyskujesz podwójnie : nowe wiadomości ,    wiedzę oraz  kilka złotych.

- Komputer - Jeśli jesteś szczególnie dobry w pisaniu i obsłudze  komputera , posiadasz  różne programy i aplikacje wykorzystaj je. Oferuj przepisywanie tekstów , tworzenie prezentacji i wykresów oraz innych form przedstawiania danych .  Zarób na swoich umiejętnościach informatycznych jednocześnie pogłębiając je.


- Książki – Po zakończeniu roku akademickiego spienięż swoje książki . Sprzedaj je znajomym studentom niższego roku  . Zmieść ogłoszenie na tablicy ogłoszeń  lub w  internecie na darmowych potrtalach.. Aby zwiększyć swoje  szanse na sprzedaż książek zadbaj  o nie w trakcie semestru poprzez  unikanie  zbędnych  rysunków ,  notatek i wyróżnień.

- Inne - Otwórz salon kosmetyczny w swoim pokoju w akademiku  lub w domu. Jeśli jesteś dobra w robieniu manicure , stylizacji  włosów i makijażu spróbuj wykorzystać te umiejętności. Oferuj je za drobną opłatą  swoim koleżankom  zwłaszcza przed dużymi imprezami , takich jak Juvenalia czy Walentynki.Reklamuj swoje usługi na tablicach ogłoszeń w akademikach i na uczelniach   a także  wśród swoich znajomych ,  współmieszkańców i wykładowców.

To tylko kilka pomysłów  , którę pozwolą Ci nie tylko zarobić ale i pogłębić posiadaną wiedze poprzez nieodchodzenie zbyt daleko od głównego tematu w czasie studiów jakim jest nauka.
Jak zarabiać będąc nastolatkiem


Każdy młody człowiek ma swoje potrzeby , na które często kieszonkowe od rodziców nie wystarcza. Chce częściej wychodzić z przyjaciółmi, kupić bluzkę, która nie bardzo podoba się mamie czy tez doładować telefon. Wszystkie te działania wymagają pieniędzy, a nie zawsze rodzina z takich czy innych względów chce finansować takie „zachcianki”.  Będąc nastolatkiem  możesz także  zacząć zarabiać niewielkie kwoty pieniędzy, które pozwolą Ci uzupełnić kieszonkowe od rodziców.Co robić  aby nie tracić zbyt dużo czasu i  nie wykonywać pracy, która nie może być wykonywana przez dzieci?Oto skutecznie pomysły jak zarabiać będąc nastolatkiem :
1. Wyprowadzanie psów:  dla tych którzy nie boją się psów ;-) -  zapytaj się starszej sąsiadki lub sąsiada czy nie potrzebuje kogoś do wyprowadzania psa. Zobacz jak  wielu ludzi, pracuje więcej niż  8 godzin dziennie i nie ma czasu na wyprowadzanie swojego pupila - oni chętnie skorzystają z twojej oferty jak nie codziennie to przynajmniej od czasu do czasu.


2. Ulotki  i gazety reklamowe: wiele sklepów poszukuje  ludzi do dystrybucji  ulotek czy też gazetek reklamowych . Oferty znajdziesz w prasie i w internecie. Roznoszenie ulotek i gazet - jest to najpowszechniejszy sposób na zarobek wśród niepełnoletnich. Przedział wiekowy jest różny, ale zazwyczaj od 13 roku życia można je już roznosić. Weź kilka z nich i za jednym razem roznieś wszystkie.


3. Wprowadzanie danych, pisanie tekstów : teraz wszystkie nowe pokolenia wiedzą, jak korzystać z komputera i jego aplikacji. Dla chłopca lub dziewczynki nie będzie zatem szczególnie trudne wprowadzenie danych lub przepisywania tekstów na komputerze. Jest to proste zadanie, ale często dorośli nie mają czasu lub chęci do takiej pracy.


4. Pomoc domowa: zaoferuj się jako pomocnik dla tych, którzy są w potrzebie! Sprawdź kto z rodziny, znajomych lub sąsiadów posiada małe dziecko i zapytaj czy nie potrzebna im pomoc. Może to być opieka nad dzieckiem w czasie gdy „młodzi rodzice” chcą ich do kina . W przypadku starszych osób pomoc  może polegać na  towarzyszeniu przy zakupach spożywczych, wykonaniu niektórych prac administracyjnych w komputerze ,  koszeniu trawnika  czy też plewieniu ogródka. Pomoc innym jest rzeczą bardzo szlachetną ,  która pomoże ci rozwijać w pozytywny sposób twoją osobowość.5. Jeśli masz zdolności artystyczne wykorzystaj je  - pasja może stać się źródłem dochodu . W ten sposób zarabiają ci , którzy tworzą biżuterię , torebki ,  ciasta ,  hafty, szkice  . Możesz sprzedawać je na targach, jarmarkach lub przez internet na bezpłatnych portalach takich jak na przykład olx.  


6. Sprzedawaj w Internecie  niepotrzebne w domu rzeczy ubrania, naszyjniki, kolczyki, zabawki , książki . Zrób  porządek w pokoju – rodzice się na pewno ucieszą i zobacz jak wiele rzeczy nie  jest ci potrzebnych . Jeśli  są w dosyć dobrym stanie zapytaj o pozwolenie rodziców i  wystaw je na aukcjach .
7. Mycie samochodów : umycie i wysprzątanie  samochodu to jest naprawdę moment. Zapytaj sąsiadów , znajomych o taką możliwość „dorobienia” do kieszonkowego. Jest wielu ,  którzy z przyjemnością dadzą ci w ten sposób zarobić.


Pamiętaj żadna praca nie hańbi a pomagając innym przy okazji możesz się nauczyć odpowiedzialności, uczciwości i przede wszystkim wartości pieniądza.Jak zarabiać na muzyce

Jeśli zapytać doświadczonych muzyków , którzy grają wielu lat , większość z nich powie, że kiedy oni zaczęli się zajmować muzyką życie z niej było znacznie prostsze.

Ale dziś powiemy , że wtedy były mniejsze szanse na szersze zaistnienie na rynku muzycznym ze względu na ograniczoną dostępność mediów . Dzisiaj rynek muzyczny jest podzielony w ten sposób , że jest na nim bardzo mało miejsca dla gwiazd, ale wiele szans dla amatorów na zdobycie popularności i generowanie dochodów także w inny sposób.


Zobaczmy, jakie są nowe sposoby zarabiania na muzyce?


 


1. Crowdfounding


Na całym świecie ten system jest stosowany, aby utrzymać ścisły związek między sponsorami i artystami. Społecznościowe finansowanie artystów daje inicjatorom przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i biznesowych możliwość pozyskiwania środków na ich realizację a finansujący możliwość zarobku w przypadku osiągnięcia sukcesu przez wybranych artystów . Finansującymi są członkowie wirtualnych społeczności, znajomi, rodzina i wszelkie osoby, które mikropłatnościami chcą wesprzeć twórców. Wiele drobnych wpłat składa się na dużą pulę środków, które pozwalają spełniać marzenia, rozwijać biznes lub organizować atrakcyjne eventy.


www. rowdfunding.pl; megatotal.pl


2. PledgeMusic


W eksploatacji, jest bardzo podobny do platformy crowdfounding, z tym że dodatkowo daje możliwość zakupienia praw do wcześniejszego nabycia gotowej płyty artysty , a za kilka dolarów więcej można umieścić własne nazwisko na stronie z podziękowaniami na fizycznej wersji albumu. Na PledgeMusic znajdziemytakich artystów jak Smashing Pumpkins, Korn, Ben Folds Five . Tutaj możnarównież zamówić prywatny mini koncert wybranej grupy za pośrednictwem Skypa. Wszystko po to, aby pomóc nowy muzykom zaistnieć na scenie i przy okazji mieć udział w ich promowaniu i własnym zarobku.

www.pledgemusic.com

 3. Sklepy Usenet


Usenet jest uznawany za najbardziej prywatną drogę wymiany plików przez Internet, to ogromny, stale rosnący zbiór danych pochodzących z grup dyskusyjnych, gdzie rzesze zapaleńców wymieniają się tonami informacji. Platformy te pozwalają również sprzedawać pliki MP3/4 bezpośrednio z konta.
4. BandPage czyli profil firmowy


Do niedawna strony firmowe artystów czy też grup były po prostu aplikacjami Facebooka czy teżGoogle używanymi aby odsłuchać przykładowej muzyki czy tez umożliwiającymi kontakt. Ostatnio zadebiutowały i przedstawiły nowe funkcje portale i aplikacje takie jak Deezer , Sportyfy czy też Pandora. Tutaj jest możliwość zarabiania na muzyce poprzez uzyskiwanie procentu od odtworzonego nagrania umieszczonego przez nas na tych portalach . Jest też możliwość odpłatnego organizowania koncertów w domu.. Stawki dla niezależnych artystów (spoza dużych wytwórni) to kwota rzędu 0,003-0,005 USD za odtworzenie utworu (czyli 0,3-0,5 centa).

 


5. YouTube


Program partnerski YouTube: sposób na zarabianie poprzez dzielenie przychodów reklamowych związanych z odtwarzaniem wideo w serwisie YouTube. Wpływy są wypłacane na YouTube przez reklamodawców.


6. Praca na zlecenie


Innym sposobem zarabiania pieniędzy jest bycie muzykiem sesyjnym. Jako wokalista i instrumentalista, możesz pracować dla innych projektów muzycznych. Na przykład tworząc muzykę do reklam, filmów , ale także wystaw, instalacji i wszystkiego, co może towarzyszyć produktom . Jako autor tekstów, możesz pisać piosenki dla innych muzyków, lub komponować muzykę specjalnie dla nich.

 


7. Lekcje Muzyki


Każdy z muzyków nauczył się gry na instrumencie od kogoś innego lub był samoukiem . Dlatego też zdobyte doświadczenie , wiedzę i techniki pomoce w muzyce można odpłatnie przekazać dalej innym chcącym się czegoś nauczyć. To także może to być dobry sposób, aby uzupełnić swoje dochody, doskonalić swoje rzemiosło i jednocześnie rozwijać własną karierę.


8. Koncerty


Grywanie koncertów w barach, restauracjach, na przyjęciach , weselach lub innych prywatnych imprezach jest także niezłym źródłem dochodów . W czasie sezonu dobra kapela może zarobić od kilkuset do kilku tys. zł na tydzień.

Nigdy nie zapominaj : Nie zniechęcaj się , jeśli nie uzyskać natychmiastowych wyników , to zabiera trochę czasu , zanim zaczniesz być popularny i zaczniesz zarabiać znacznie więcej !

Jak zarabiać na … książkachUwielbiasz czytać książki  i wyciągasz z nich co najlepsze ? Interesuje Cię zabawa słowami? Jesteś dobry w pisaniu streszczeń i analiz, a także w porównywaniu różnych  dzieł literatury? Super ja też uważam, że czytanie książek  jest ważne i pouczające , a teraz nawet pozwala zarobić .Jest na to kilka sposobów !!!


Zarabianie poprzez  czytanie i pisanie recenzji!Pamiętaj  Wydawnictwa  i księgarnie poszukują recenzentów swoich książek np. program partnerski księgarni Selkar daje wybór 2 wariantów  zarobku poprzez  
a/ Promowanie książek i zarobku ok. 10% od sprzedaży książki                                  
b/ Promowanie  programu partnerskiego i zarobku w wysokości ok. 20% od zarobków osoby poleconej.

Co trzeba zrobić ?

Przede wszystkim powinieneś przeczytać  książkę  o której będziesz  pisać ponieważ  dużo łatwiej jest opisywać i wydawać opinię o czymś , co znasz! Możesz napisać recenzję, streszczenie lub opinię o książce współpracując z wydawnictwem  lub  zamieścić na specjalistycznym  portalu lub forum. Możesz  także założyć bloga, gdzie zaczniesz dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat przeczytanych książek lub tylko na początek zamieszczać komentarze pod recenzjami napisanymi przez innych ludzi. Ułatwi ci to Textmarker.pl ; oferia.pl i zlecenia.przez.net ;omnigo.pl

Napisz i wydaj własną książkę
Jeśli nie chce Ci się dobijać do drzwi różnych  wydawnictw  czekając aż któreś ci łaskawie odpowie a równocześnie nie jest Cię stać na wydruk i  kolportaż książki we własnym zakresie - Zrób ze swojej książki e-booka i sprzedawaj go przez stronę internetową ; systemy partnerskie lub portale wydawnicze typu self publishing, gdzie każdy autor tekstów może wydać swoją publikację w postaci ebooka i zarabiać na jej sprzedaży. Na tych portalach można  publikować dowolną treść – od kryminałów do prac naukowych, a sam proces może przebiegać zupełnie automatycznie lub z pomocą specjalistów danego serwisu. Jak się tu zarabia?  otóż na każdej kolejnej sprzedanej publikacji zarobimy procentowo coraz  więcej a  jeśli chodzi o koszty  to   głównie jest to prowizja  dla  każdej z platform, na której zamieszczamy naszą pozycje i w zależności od serwisu wynosi ona  od 15 do 30 procent. E- booka zamieścisz tu : wydaje.pl ; amazon.com ; ebookpoint.pl; virtualo.pl; bezkartek.pl; backpen.com; beezar.pl ; pressmo.pl.


Spienięż posiadane przez siebie książki
Dzięki portalom internetowym  możesz sprzedać online wszystkie swoje przeczytane i używane książki . Internet to jeden ze sposobów, dzięki któremu takie ogłoszenie może dotrzeć do wielu osób, a my możemy podratować dodatkowo swój budżet.  Niektóre portale specjalizujące się w skupie książek działają na takiej zasadzie , że wpisując kod ISBN do wybranej pozycji, otrzymasz gwarantowaną cenę, za którą  portal ten jest ją w stanie od Ciebie odkupić. Książki wysyłasz pocztą im pocztą  a koszty wysyłki pokrywa odkupujący  portal  . Twoje używane książki na pewno znajdą nowego właściciela a Ty zyskasz miejsce na nowe książki w swojej biblioteczce oraz podreperujesz swój budżet domowy poprzez korzystanie z serwisów aukcyjnych ! Ja poleciłabym w takiej kolejności serwisy :  allegro ; lubimy czytać - odp. wątek ; facebook - odp. grupy ; tablica ;  finta  ;  skupszop.pl.

 
 


Jak zarabiać na filmach

Jeśli jesteś filmowcem amatorem , masz kamerę lub telefon z kamerką to po prostu zacznij zarabiać na swoich filmikach poprzez dzielenie się nimi na witrynach internetowych takich jak YouTube lub innych których zestawienie podaję poniżej.

Wykorzystaj swoją pasję aby zarabiać poprzez zabawę w filmowanie spełniając poniższe kryteria :

Twoje materiały musza być samodzielnie przez Ciebie zrealizowane i przyjazne dla reklamodawców. Twoje filmy musząbyć również zgodne z warunkami i wytycznymi korzystania z usług na poszczególnych portalach . Musisz także posiadać dokumentację potwierdzającą posiadanie praw do komercyjnego wykorzystania wszystkich materiałów dźwiękowych i wideo.

Wykorzystaj więc swoją wyobraźnię i stwórz cośwyjątkowo oryginalnego. Wśród filmów, które cieszą się bardzo dużąpopularnością w kanałach internetowych są codzienne vlogi, domowe nagrania, poradniki, samouczki, teledyski i materiały krótkometrażowe.

Gdzie umieszczać swoje filmy reklamowe , filmy akcji lub inne aby na nich zarobić?

Poniżej zestawienie witryn

Przelicznik zarobków z reklam na YouTube

Roczne zarobki = (liczba subskrybentów x 0,05$) + (liczba odsłon kanału x 0,01$)VIDEOHIVE. NET - Stwórz filmik i sprzedaj go
Obliczając dochód :cena przedmiotu - opłata dla portalu wahająca się w zależności od przychodów od 37,5% do 12,5% Więcej sprzedajesz , tym więcej zarobisz . Cena filmów od 3 euro.

www.brightcove.com -stwórz vloga i sprzedaj go cena ok 20 euro
www.wim.tv ; www.kolla.tv ; www. blip.tv
możesz tworzyć własną telewizję internetową i zarabiać pieniądze ze swoich treści !
Możliwość zarobku nawet 20euro
Podziel się swoimi filmami na powyższych kanałach tak samo jak na YT
podaj link w opisie do pliku perinstallbucks –
zarobki można porównać do tych jakie są na YouTube
Właściciele kilku FanPage o łącznej wielkości 300-400k fanów zarabiają w NetSales nawet po 40 000-50 000zł miesięcznie! Wszystko zależy od Twojej aktywności i od Twojej komunikacji z fanami,- przekonaj ich do dokonania danej akcji. Nieustannie zwiększaj potencjału Twoich FanPage’y. FanPage mają konwersję podobną, a czasem nawet wyższą niż mailing, dlatego przy odrobinie poświęconego czasu może stać się głównym źródłem Twoich dochodów.


ZDJĘCIA


Interesujesz się fotografią ? Nie rozstajesz się ze swoim aparatem ? Wszędzie robisz zdjęcia? Okazuje się, że ten gadżet może być nie tylko źródłem rozrywki, ale dzięki niemu można równieżzarobić do kilkuset złotych miesięcznie!!!

Jak to zrobić? To proste bo przecież istnieje szereg witryn specjalizujących się w sprzedaży zdjęć przesłanych w Internecie przez użytkowników na całym świecie. Nie trzeba od razu posiadać profesjonalnego sprzętu na początek prosty smartfon może również wystarczyć aby zarobić do kilkuset złotych miesięcznie. Ale bez względu na wybór witryny trzeba trzymaćsię kilku zasad, które determinują to, czy Twoje zdjęcie osiągnie sukces a w związku z tym czy Ty na nim zarobisz . A zatem fotografia musi być interesująca dla potencjalnego klienta oraz musi reprezentować odpowiednio wysoki poziom techniczny . Pamiętaj , że osoba, która chce kupić zdjęcie na szuka go z myślą o konkretnym zastosowaniu.

Poniżej znajduje się toplista platform do wymiany i sprzedaży swoich zdjęć:

Fotolia

Obecna w 23 krajach umożliwia przeglądanie i kupowanie milionów zdjęć oraz filmów wideo przesłanych przez użytkowników z całegoświata. Aby sprzedać swoje zdjęcia za pośrednictwem Fotolii wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej firmy, wybierać kategorie i przesłaćpliki ze zdjęciami zachowując odpowiednie parametry a następnie czekać na kupujących. Oczywiście każdy z plików przesłanych na Fotolia będzie sprzedawany bez żadnych ograniczeń do każdego kto zechce kupić nasze zdjęcia , chybaże wybierzemy opcję wyłączności. Tutaj jest możliwość wstawienia zdjęć zrobionych telefonami w specjalnej kategorii o nazwie "Fotolia Błyskawiczne". Aplikacja jest dostępna dla Androida i iOS

Ile zarabiasz z Fotolią? Strona internetowa firmy mówi, że zarobki zależą od miejsca użytkownika w rankingu i opcji wyłączności. Biorąc pod uwagę, że waluta używana przez Fotolia ma nazwę"kredytów", a wartość jest: 1 kredyt = 1Euro, strona oferuje dwie możliwości sprzedaży i zakupu opublikowanych prac na swoim portalu. Pierwsza metoda, oparta na sprzedaży za pośrednictwem systemu kredytowego, pozwala zarobić między 20% a 63% wartości każdego pliku, podczas gdy druga metoda polega na sprzedaży do abonentów i pozwala zarobić 0,25 do 0,40 punktów na plik sprzedaży.
Snapwire

Snapwire pozwala zarobić pieniądze z Twoich zdjęć,przesyłając je za pośrednictwem aplikacji dla iOS i Android urządzeń lub bezpośrednio z komputera. Można również połączyć się z konta Facebook, Flickr, Picasa, Google Drive i Dropbox,. Po załadowaniu i skatalogowaniu zdjęcia, będądostępne, w zależności od poziomu użytkownika w trybach : Portfolio, Select i Premium.

Zdjęcia trybie Portfolio można znaleźć jedynie poprzez szukanie w profilu użytkownika w cenach miedzy 5 dolarów a 75 dolarów, zdjęcia w Select i Premium będą dostępne na rynku Snapwire w cenie między 5 dolarów i 75 $ za Pierwsza opcja, a od 10 dolarów i 100 dolarów za drugą opcję. Ceny różnią się w zależności od rozdzielczości zdjęć. Z Snapwire będziesz miałokazję uczestniczyć w różnych konkursach i wygrania hojnych nagród pieniężnych . Snapwire zgromadził już ponad 100 tys. użytkowników.Foap

Foap jest kolejną bezpłatną aplikacją na iOS i Android, która pozwala na przesyłanie zdjęć . Zweryfikowane pod kątem jakości zdjęcia zostaną wycenione i będą widoczne na wirtualnej giełdzie dla wszystkich użytkowników, a sprzedawane w cenie 10 $, z czego 5 dolarów trafi do fotografa. Oprócz sprzedaży zdjęć do użytkowników lub zainteresowanych firm, Foap oferuje również możliwość wzięcia udziału w konkursach, sponsorowanych przez swoich partnerów, gdzie masz szansę wygrać nagrody, które mogą przekroczyć nawet 2500 dolarów.

Z powodu zróżnicowanych ofert , warto w niektórych wypadkach ściągnąć różne aplikacje chociaż trzeba pamiętać, że niektóre firmy zakładają wyłączność dla zgłoszonych zdjęć, stąd też uważnie należy przeczytaćregulamin agencji, w której sprzedajecie fotografię, oraz szczegóły licencji, na którą się decydujecie.

O czym jeszcze musimy pamiętać?

Niedozwolone jest publikowanie zdjęć, które przedstawiają zarejestrowane znaki towarowe (jak np. coca-cola), wzory użytkowe, postaci z bajek, pornografię. A także umieszczanie zdjęć, do których nie posiadamy praw autorskich.

KOSMETYKI

Zakup kosmetyków zawsze wiąże się z dużymi wydatkami.
Jak jednak zarabiać na kosmetykach?

Kosmetyki od wieków towarzyszą kobietom . Wiele z nich szuka sposobów na skuteczną pielęgnację skóry w związku z tym , wiele czyta i eksperymentuje , wypróbowuje przepisy i porady. Dlaczego więc nie wykorzystać tej wiedzy oraz chęci posiadania kosmetyków i nie połączyć ich z pracą zawodową . Zgodnie z powiedzeniem moja pasja moja praca .

1. Kupuj taniej, sprzedaj drożej czyli zostań konsultantką

Ta prosta zasada, będąca podstawą działania kapitalizmie przedstawia również podstawowe możliwości, jakie oferują firmy kosmetyczne działające w branży sprzedaży bezpośredniej. Liczba konsultantów jest tu ogromna ze względu na łatwość wejścia i wyjścia z systemu. Zostań konsultantką a będziesz mogła traktować taką współpracę również jako dodatkowe zajęcie ale wtedy nie oczekuj również spektakularnych efektów. Przy takim podejściu można nie wkładając zbyt wiele wysiłku zarobić dwieście czy trzysta złotych i korzystając z pośrednictwa kupować taniej dla siebie.


2. Kupuj taniej, sprzedaj drożej czyli sprzedawaj w internecie

Porównywarki cen są świetną metodą na dużo tańsze pozyskanie towaru, który można sprzedać z zyskiem. Przykładowo cena rynkowa markowego kremu w perfumerii jest o 150 zł wyższa niż w zakup sklepie internetowym. Dodatkową wartością sądo tego bezpłatne próbki. Najlepszymi okazjami na zakup i sprzedaż w Internecie są zakupy zestawów kosmetycznych i tak na przykład Zestaw Shiseido BIO-PERFORMANCE Advanced Super Revitalizing zawierający BIO-PERFORMANCE Advanced Super Cream 50 ml+ 50ml Benefiance Cleansing Foam + 75ml Benefiance Softener Enriched + 9ml Bio-Performance Super Serum kosztuje w zestawie 290złprzy czym sam krem w perfumerii kosztuje 379zł!!! Pamiętaj również o tym ,że ceny w zagranicznych e-sklepach są naprawdędużo niższe. Inne sposoby na pozyskanie kosmetyków do sprzedaży to zbieranie bezpłatnych próbek w aptekach i perfumeriach także sieci jest kilka stron informujących gdzie można uzyskaćdarmowe próbki kosmetyków. Przy odrobinie wysiłku będziemy mogli testować różne ciekawe produkty a przy okazji otrzymamy kosmetyki. Grupowe zakupy to sposób na tańsze zakupy i dostawy które tutaj są dzielone pomiędzy uczestników zakupów . Kupuj u producenta bądź w hurtowni –negocjuj ceny za duże zakupy. Zapisz się do newsletterów, i śledź fan-page producentów kosmetyków zyskuj otrzymując kupony zniżkowe.3. Znajdź niszę rynkową czyli kosmetyki naturalne

Ostatnio wzrasta świadomość konsumencka i coraz więcej osób zwraca uwagę na skład i pochodzenie kosmetyku. Najbardziej cenione są kosmetyki naturalne, które można stosować do wszystkich typów skóry. Ich popularność wynika z jeszcze jednej przesłanki - są „eko”. Załóż sklep internetowy i sprzedawaj naturalne kosmetyki . Bądź pośrednikiem w ciągle rosnącym i rozwojowym rynku pamiętając o tym , że rynek kosmetyczny jest bardzo odporny na spowolnienie gospodarcze.


4. Znajdź niszę rynkową czyli kosmetyki naturalne w sieci

Stwórz swoje własne ekologiczne kosmetyki pielęgnuj swoje ciało zgodzie z naturą opisuj swoje poczynania i sprzedawaj reklamę oraz kosmetyki. Otwórz własną stronę internetową, blog albo kanał na YouTube – a następnie wykorzystaj je jako windę do tak zwanego content marketingu – polegającego na udostępnianiu darmowych, wartościowych dla odbiorcy treści związanych z branżą kosmetyków naturalnych. Co może być tematyką bloga - etapy produkcji kosmetyków naturalnych, pokazy makijażu opartego na eko-kosmetykach, artykuły dotyczące eko-pielęgnacji ciała, sesje zdjęciowe w których wykorzystano eko-produkty np. do makijażu, przykłady metamorfoz przy wykorzystaniu eko -produktów, porady odnośnie dbania o siebie i ekologii, triki upiększające, alternatywne wykorzystanie eko produktów i wiele, wiele innych własna wyobraźnia jest tu granicą i oczywiście zasób wiedzy. Przykładowe domowe sposoby na eko –kosmetyki : cukier + zaparzona, sypana kawa są doskonałym peelingiem; miód zmieszany z odrobiną soku z cytryny to najlepszy balsam na spękane usta ; maseczka drożdżowa to wciąż skuteczny oręż w walce z nadmiernym przetłuszczaniem się cery. Te oraz wiele innych " babcinych sposobów" pomoga nam nie tylko dbać o naszą urodę ale i na tym zarabiać .

ŚLUB I WESELE

Organizacja ślubu i wesela zawsze wiąże sięz dużymi

wydatkami.

Jak jednak zarobić na tej uroczystości?


Zorganizowanie dużego wesela to często bardzo duże koszty związane z wynajęciem i dekoracją sali, opłaceniem noclegów dla gości , zakupem garderoby, zatrudnieniem fotografa i kamerzysty, jak również opłaceniem zespołu czy DJ. Wydatków jest oczywiście jeszcze więcej….Tak czy inaczej wesele na 100 osób to często wydatek ponad 30 000 zł co dla młodych ludzi, którym często rodzice nie są w stanie pomóc, okazuje siękwotąnie do przeskoczenia. Oczywiście Młoda Para często liczy na zwrot poniesionych kosztów poprzez pieniądze otrzymane w kopertach… chociaż na początku bardzo ciężko jest oszacować przysłowiową „stopęzwrotu”.


Rozwiązaniem jest zorganizowanie wesela sponsorowanego czyli takiego, na którym podwykonawcy będą działali na zasadzie reklamy bez pobierania wynagrodzenia . Polega to na tym ze osoby współpracujące z młodą parą będą mogły na przykład umieścić logo na serwetkach i papeteriiślubnej - zaproszeniach, menu, tablicy z rozmieszczeniem stolików a także. Dodatkowo można umożliwić podwykonawcom wstawienie banerów na salę weselną oraz rozdanie gościom materiałów reklamowych i wizytówek . Sponsorzy mogą zostaćwymienieni przez wodzireja podczas trwania przyjęcia weselnego a Para Młoda będzie ich reklamować na swoim Facebooku oraz Instagramie. Dodatkowo obandowaćmożna: samochód, którym się jedzie do ślubu oraz upominki / prezenty dla gości weselnych.Krok po kroku czyli od czego zacząć?


Krok 1.
Opracowanie kosztorysu przyjęcia

Krok 2. Wybór firm, z których usług chcielibyście skorzystać. Najlepiej sprawdząsię firmy lokalne, ponieważ łatwiej będą mogły dotrzeć do waszych gości i wzajemnie.

Krok 3.Szczegółowe opracowanie warunków sponsoringu dla firm, które mają udzielićWam zniżek lub sfinansują w całości daną usługę.

Krok 4. Umówienie bezpośrednich rozmów z podwykonawcami - bądźcie wytrwali i gotowi na to, że wiele firm Wam odmówi. Musicie być przekonujący, taktowni, niezależnie od sfinalizowania takiej ślubnej współpracy.

Krok 5. Przygotowanie medialne. O pomyśle na sponsorowaną uroczystość i przygotowaniach do niej powinny dowiedzieć się media, prasa, fora internetowe. Super pomysłem jest założenieślubnej strony internetowej lub ślubnego bloga, gdzie można relacjonować przygotowania a sponsorzy znajdąprzestrzeń na dodatkową formę reklamy i promocji.


Celebryci na swoich ślubach też zarabiają!
Pierwszym w Polsce bardzo nagłośnionym medialnie ślubem był w 2008 rokuślub Małgorzaty Kożuchowskiej i Bartosza Wróblewskiego a za granicą na przykład Kim Kardashian zarobiła na własnym weselu 10 mln. dolarów...

7 komentarzy:

 1. Podobnie kiedy zarobimy już odpowiedni kapitał, warto rozłożyć go między klasyczne inwestycje oraz alternatywne, takie jak nieruchomości. Dla przykład obecnie we Wrocławiu budowane jest bardzo urokliwe osiedle przy Bajana, którego plany można obejrzeć na wrocław mieszkania deweloper.
  Co prawda to już wyższy kapitał, ale rynek nieruchomości jest bardziej stabilny niż akcje, co czyni go atrakcyjnym dla bardziej bezpiecznej części inwestycji.

  OdpowiedzUsuń
 2. Dywersyfikacja kapitału to podstawa w dzisiejszym niezbyt pewnym świecie finansów - ale ,żeby zainwestować trzeba najpierw coś posiadać ;-) Dotyczy sie to również oszczedności można ich dokonywac na wielu płaszczyznach...

  OdpowiedzUsuń
 3. Ja już od roku pracuję tylko i wyłącznie online jako freelancer i jestem bardzo zadowolony. Pracuję ile chcę, kiedy chcę, a zarobki są uzależnione od wyników mojej pracy. Nigdy więcej nie wrócę do normalnej pracy, bo to nie ma dla mnie sensu.

  OdpowiedzUsuń
 4. Bardzo ciekawy blog i świetne porady!

  OdpowiedzUsuń
 5. Zgadzam się, że mając pomysł i odłożony kapitał, warto rozważyć założenie działalności gospodarczej. Zwłaszcza, że początki wcale nie muszą być tak trudne. Obecnie zakładanie firmy przez internet jest bardzo proste, a naszą księgowością może zająć się zewnętrzna firma. To czego się boimy, może okazać się całkiem proste do rozwiązania. :) Bardziej przejmowałbym się sercem naszego biznesu czyli oferowaną usługą lub produktem.

  OdpowiedzUsuń
 6. Bardzo ciekawie napisane. Jestem pod wielkim wrażaniem.

  OdpowiedzUsuń
 7. Bardzo fajny wpis. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń