piątek, 19 sierpnia 2016

Jak oszczędzać będąc niepełnosprawnym


Połączenie tematu oszczędności oraz  niepełnosprawności  to trudny  temat ponieważ proces leczenia , lekarstwa , specjalistyczne sprzęty  oraz rehabilitacja dużo kosztują i przeważnie nie ma na nie promocji oraz zniżek . Ale tu z pomocą przychodzi możliwość oszczędności na innych rzeczach poprzez wykorzystywanie przysługujących ulg i zniżek dla osób posiadających tzw. orzeczenie o niepełnosprawności które jest podstawą ich przyznawania. Takie orzeczenie uzyskuje się w powiatowym zespole do spraw orzekania znajdującym się na terenie każdego powiatu. Tam określany jest stopień niepełnosprawności oraz wskazania dotyczące możliwości danej osoby w zakresie zatrudnienia szkoleń , rehabilitacji ,  terapii zajęciowej, potrzebnego sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych  oraz możliwości  korzystania z pomocy społecznej.
Co dzięki temu możemy uzyskać podpowiem tu:                                              
ZASIŁKI

Dodatek albo zasiłek pielęgnacyjny  -  można korzystać z tylko z jednego z tych świadczeń

Dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez ZUS, przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty dla osób które  zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 rok życia. Obecnie jego kwota to 208,67 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny Jest to świadczenie   na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy w związku z ich niezdolnością  do samodzielnej egzystencji. Obecnie wypłacane jest w wysokości 153 zł.Wnioski składa się w urzędzie miasta lub gminy, w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne.
Po zasiłki celowe ; pomoc rzeczową i w naturze ; zasiłki i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie się ; środki na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych zwróć się do Ośrodka Pomocy Społecznej ale tylko wtedy gdy posiadasz niski dochód na głowę w rodzinie.                                    
ULGI

Ulga  PKP

78% zniżka  na bilety dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna na przejazdy pociągami osobowymi, pośpiesznymi oraz ekspresowymi EC, IC PKP (tylko druga klasa) na trasie z miejsca zamieszkania (pobytu) do: przedszkola, szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej oraz poradni psychologiczno - pedagogicznej i z powrotem na podstawie legitymacji szkolnej (studenckiej) oraz ważnego orzeczenia lub legitymacji osoby niepełnosprawnej. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji) mogą korzystać z ulgowych przejazdów w komunikacji PKP/PKS.

95% ulgi dla osoby niewidomej i jej opiekuna na przejazdy w pociągach PKP – tylko w 2. klasie pociągów osobowych .


Ulga w MPK/MZK/ZTM
100% ulgi na bilety dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z ich opiekunami towarzyszącymi im w pojeździe .

50% zniżki  należy się dla  osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.


Parkingi


100% zniżki na obszarze objętym niestrzeżonym, płatnym parkowaniem w wielu miastach np. w Warszawie dla osób posiadających kartę parkingową ale tylko parkującym w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych .


100% zniżki dla osób z Kartą N+ tu można parkować na dowolnych miejscach w systemie płatnego parkowania i korzystać z ulgi. Kartę parkingową i Kartę N+ wydaje osobie niepełnosprawnej starosta.


Ulga paszportowa


Ulga 50 proc. – przy wyrabianiu paszportu  należy się dla osób niepełnosprawnych i współmałżonków tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu. 100% zniżki na opłatę paszportową dla osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji.


Zwolnienie od podatków lokalnych

100% zniżki dla  Osób niewidomych lub głuchoniemych w  podatku za posiadanie psa na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności .
Telefon
50 % rabatu w TP SA za przyłączenie do sieci telefonicznej TP S.A. 

50% rabatu na  miesięczny abonament  . Ulg tych  może skorzystać  osoba niepełnosprawna uprawniona do uzyskania rabatu albo jej prawny opiekun.
Ulgi pocztowe


100 % rabatu na  usługę doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien przyjąć zwykły, opłacony list i wrzucić go do skrzynki.    Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania .

100 %  ulgi za przesyłki nadawane od osób niewidomych  do innej osoby niewidomej, biblioteki lub organizacji, które działają na rzecz osób z takim rodzajem niepełnosprawności, oraz przesyłek adresowanych przez te instytucje do osób niewidzących.

 

Abonament RTV


100% ulga na abonament radiowo telewizyjny   dla  osób wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności. Chcąc skorzystać z tej ulgi, osoba uprawniona powinna udać się do placówki pocztowej w miejscu stałego pobytu z dowodem osobistym i  przedstawić legitymacja dokumentująca niepełnosprawność.


Wstęp do muzeów


Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami są również uprawnione do ulgowych biletów do muzeów państwowych . Wysokość ulgi oraz dzień wstępu bez opłaty ustala dla każdego muzeum jego dyrektor. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność (stopień niepełnosprawności).Ulga rehabilitacyjna w podatkach
Osoby z niepełnosprawnością, w ramach rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT, mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Od dochodu można odliczać faktycznie poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą z niepełnosprawnością lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby z niepełnosprawnością.Podatek od czynności cywilnoprawnych.


Zwolnienie z opłacania  podatku za zakup przez osobę ze znacznym stopniem  niepełnosprawności  na własne potrzeby wózka  inwalidzkiego, motoroweru, motocykla lub samochodu osobowego oraz sprzętu rehabilitacyjnego . Odbywa się to zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. z 2010 Nr 101 poz.649.


Może zainteresuje Ciebie równiez artykuł o tym jak-zarabiac-bedac-niepenosprawnym a może masz swoje pomysły podziel się nimi w komentarzach...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz